9.7.11

Informes integrats significa pensament Integrat: GRI

5 juliol 2011

El GRI creu que l'empresa d'èxit del demà tindrà una estratègia integrada per aconseguir resultats financers i generar valor durador per a si mateixa, els seus stakeholders i la societat. Aquesta estratègia integrada s'haurà de reflectir en un informe integrat, un informe que combini l'anàlisi de l'acompliment financer i el no financer.

Els informes integrats han de captar i influenciar les estratègies i polítiques de l'empresa a termini curt i llarg. Han de presentar els riscos i oportunitats als quals s'enfronta la companyia, integrats amb informació sobre assumptes ambientals, socials i de governança. Aquests informes han d'emfasitzar el lligam fonamental entre l'acompliment financer i el no financer, i com tots dos sorgeixen de la mateixa estratègia de negoci. Els plans del Consell per assegurar la sostenibilitat de l'empresa també han de ser clars. En resum, els informes integrats han de demostrar l'existència d'un pensament integrat.

Aquesta creença en la necessitat d'integrar la sostenibilitat a l'estratègia va portar el GRI a reincorporar el Comitè Internacional d'Informes Integrats (IIRC, per les seves sigles en anglès) el 2010, juntament amb el projecte The Prince 's Accounting for Sustainability (A4S) i la Federació Internacional de Comptadors (IFAC, per les seves sigles en anglès). El GRI participa en diversos fòrums per al desenvolupament dels informes integrats, incloent fòrums enfocats en regions i grups d'interès específics. D'aquests fòrums, el de la IIRC és el més notable i transcendental, amb uns membres que inclouen organismes comptables i auditors, inversors, organitzacions de la societat civil i companyies que fan informes. El IIRC té la tasca de crear una estructura acceptada a nivell global per fer informes integrats. L'experiència conjunta de les seves comunitats de stakeholders diversos, fomenta el diàleg per desenvolupar el concepte dels informes integrats i la seva estructura.

Les estructures actuals dels informes necessiten ser desenvolupades perquè puguin guiar les companyies per crear informes integrats. El GRI pensa que una companyia es pot preparar avui per a la revolució dels informes integrats, exercint transparència d'alta qualitat en el seu acompliment tant financer com no financer. És possible que les companyies que mai han informat sobre la sostenibilitat estiguin poc preparades per als informes integrats. Les Guies d'informació del GRI ofereixen el millor camí disponible per crear informes de sostenibilitat, i són una excel·lent eina per progressar cap a la creació d'un informe integrat.

GRI forma part del Comitè i Secretariat del IIRC, i dels seus Grups de Treball de contingut i els seus grups operatius. Des del juliol de 2010, ha assistit a tres Comitès i quatre grups de treball de contingut -en conjunt amb trucades en conferència setmanals- que han resultat en un document de debat a propòsit de l'estructura proposada pel IIRC. El document serà revisat per un grup operatiu i la Presidència de la IIRC abans de ser presentat per comentaris públics al juliol.

El GRI publicitarà àmpliament aquesta consulta pública, és crucial que les organitzacions brindin retroalimentació sobre l'estructura proposada per als Informes Integrats. El període de consulta ofereix a totes les parts interessades l'oportunitat d'unir-se a les discussions de la IIRC, i ajudar a donar forma al futur dels informes organitzacionals.

Per a més informació visitar el portal del IIRC: http://www.theiirc.org/
Font: Globalreporting.org
Publicada: 4 de juliol de 2011.

0 comentaris: