26.7.11

El Projecte Ressort edita un vídeo sobre RSE i la descripció del propi projecte

El DVD inclou entrevistes a empreses, representants dels ens locals i experts com Josep Maria Lozano, Toni Comín, Ramón Jáuregui o Carles Campuzano. Es tracta d'un document gràfic sobre la visió que, de la responsabilitat social empresarial, té la Diputació de Barcelona partint de l'experiència que s'inicia amb el projecte Equal Ressort i que continua amb el programa de promoció de l'RSE que des de 2007 s'ofereix a tots els ens locals de la província de Barcelona.

El DVD, d'una durada de 15 minuts, pretén ser un document divulgatiu de l'RSE i dels beneficis que aporta a les petites i mitjanes empreses, fent palès que es tracta d'una temàtica que és pertinent abordar a nivell local. Partint de la visió de la responsabilitat social que té Diputació, es fa un repàs dels principals assoliments de l'actuació d'aquesta institució en l'àmbit de la promoció de l'RSE, recollint testimonis d'empreses i la opinió dels ens locals que hi han participat. També destaquem les opinions d'experts de reconegut prestigi i de representants del món polític i social.

Responsabilitat Global va participar en part del desenvolupament del Projecte Ressort. Josep Maria Canyelles va elaborar diverses fitxes de bones pràctiques de pimes participants i va assessorar pimes.

Vegeu audiovisual


Audiovisual amb l'objectiu de divulgar l'RSE principalment entre les pimes i els ens locals però també entre aquelles institucions amb capacitar d'actuar en aquest àmbit. Compta amb entrevistes a empreses i representants de diferents institucions que volen transmetre els avantatges que té per a l'empresa adoptar polítiques de responsabilitat social

0 comentaris: