24.7.11

Va tenir lloc la sessió sobre ISO 26000

Aquest dijous passat, l'expert Xavier Agulló, membre de la Comissió de Responsabilitat Social de l'ACCID, va fer una sessió sobre la ISO 26000, un cop transcorregut mig any des de la seva aprovació.

Aquesta trobada va acollir un total de 20 persones, disset membres de la Comissió i tres persones d'empreses que van voler-nos-hi acompanyar.

Cal agrair al director d'Ètia i promotor de BlogResponsable la seva claredat expositiva i la voluntat de compartir el seu coneixement expert en normes com la SGE21 i la ISO 26000 amb la resta de membres del grup.

Prèviament, Josep Maria Canyelles va presentar breument el Marketplace que tindrà lloc el dia 11-11-11 organitzat per la Federació Catalana de Voluntariat Social amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Caixa. I Albert Huerta va fer una altra breu presentació del programa tRanSparÈncia, del Consell de Cambres de Comerç, la Generalitat i el GRI.

Vam emplaçar-nos per a la propera sessió mensual que tindrà lloc el dijous 29 de setembre a les 18'30 a la seu de l'IDEC. El tema central serà sobre les conseqüències en RSE del nou codi penal que afecta les empreses.

0 comentaris: