20.7.11

Diversitat biològica + diversitat cultural, inseparables

[ca] Si fa uns dies transmetíem les paraules de Federico Mayor Zaragoza, qui fou secretari general de la UNESCO, avui us traslladem les reflexions de Christine Alfsen, directora de l'Oficina de la UNESCO davant Nacions Unides a Nova York. En aquesta entrevista en anglès (subtitulada en català) ens explica que "el manteniment de la diversitat biològica està estretament lligat a la diversitat cultural i lingüística".

[es] Si hace unos días transmitíamos las palabras de Federico Mayor Zaragoza, quien fue secretario general de la UNESCO, hoy trasladamos las reflexiones de Christine Alfsen, directora de la Oficina de la UNESCO ante Naciones Unidas en Nueva York. En esta entrevista en inglés (subtitulada en catalán) nos explica que "el mantenimiento de la diversidad biológica está estrechamente ligado a la diversidad cultural y lingüística".

[en] If a few days ago we issued the words by Federico Mayor Zaragoza, who was secretary general of UNESCO, today we propose to you the thoughts of Christine Alfsen, director at UNESCO Office in New York. In this interview in English (subtitled in Catalan) explains that "the maintenance of biodiversity is closely linked to cultural and linguistic diversity."

Per reproduir correctament aquest contingut és necessari instal·lar el programari Adobe Flash Player. Si us plau, baixeu-vos l'última versió, només us requerirà uns instants.


[ca] Nota: potser seria interessant que els ho anés a explicar a la gent de GreenPeace-España, tan obsessionats a menysprear la diversitat cultural.
[es] Nota: quizá sería interesante que se lo fuera a explicar a la gente de GreenPeace-España, tan obsesionados a despreciar la diversidad cultural.
[en] It might be worthwhile to explain this to the people in Greenpeace-Spain, so obsessed to despise cultural diversity.