25.7.11

Transparència insostenible

En el moment de desplegament del Pla E, altrament conegut com a Plan Zapatero, ja vam mostrar-nos crítics davant un excés de despesa per a inversions innecessàries que sols servien per a mantenir la contractació de treballadors del sector de la construcció. Va ser una manera de dissimular la crisi per raons electoralistes, mentre ningú afrontava els fonaments reals de la crisi i disminuïa la capacitat del sector públic d'escometre mesures realment encarades a superar-la.

Recuperem aquella reflexió amb motiu d'aquesta imatge que rebem d'un amic que, a més, ens aporta informació fidedigna sobre el cost del rètol informatiu: 1.800 euros.

És a dir, el cost del rètol equival al doble de la inversió real en infraestructura. Ja està bé que les inversions públiques tinguin rètols informatius, ja que és una manera de mostrar amb transparència què s'hi fa. Però cal trobar l'equilibri adequat i raonable. Altrament costa més el farciment que el gall! [veure entrada a Psicolabis sobre la frase feta]

Ara, posats a ser crítics, potser es podria anar una mica més ràpids per instal·lar tres fanals. Al ritme d'un fanal per mes, potser l'electrificació encara no hauria arribat a tot el país...

Nota: Gràcies al David Ferré per la foto.

0 comentaris: