13.7.11

Finalment es farà el Marketplace de Catalunya!

  • A l'any 2004 s'havia d'haver celebrat a Catalunya el primer Marketplace però el projecte va quedar oblidat.
  • Avui, el sector associatiu i de voluntariat, el sector públic i el sector privat s'han posat d'acord perquè es faci el dia 11-11-11
Era l'any 2002, enmig del procés de tres anys que ens havia de portar a desenvolupar el voluntariat i el moviment associatiu per mitjà de certes iniciatives que acabaven en el Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat (PNAV).

El procés era liderat per l'Institut Català del Voluntariat (INCAVOL), organisme autònom de la Generalitat de Catalunya, que comptava amb la implicació de tots els sectors associatius per mitjà d'un bon sistema de governança amb un Consell Rector i un Consell Assessor ben representatius.

Per explicar quina era la visió que ens movia, transcriuré un paràgraf que havia fet servir sovint en molts articles i conferències:
El món associatiu i de voluntariat es troba, en tant que sector, davant d’un seguit de reptes com ara: la Societat de la Informació i les noves tecnologies de la comunicació, l’enfortiment de la democràcia i la cohesió social, les noves necessitats socials emergents, els nous paradigmes de relació entre el sector social, públic i privat, que són fonamentals de cara encarar positivament el seu futur. Són reptes que afecten al sector i que en gran mesura pertanyen a tota la societat, i que el teixit associatiu ha de saber afrontar si no vol veure minvada la seva capacitat d’incidència social i el procés de creixement i consolidació experimentat amb força els darrers anys.
I lligant amb aquests reptes, una de les iniciatives importants va ser xarxanet, la xarxa associativa i de voluntariat de Catalunya. Però si mireu aquest retall de l'època, veureu que per a aquell 2003, a banda d'esdeveniments de cicle anual, el PNAV i xarxanet, també hi destaca un Punt de Trobada, anomenat Meeting Point:

El Punt de Trobada o Meeting Point havia de ser un esdeveniment consistent en la trobada d'entitats no lucratives i empreses, de cara a fomentar la col·laboració. També hi havien d'haver administracions i universitats. Recupero un retall dels documents de l'època:
A xarxanet · punt de trobada (Meeting Point) ha de ser possible que una empresa pugui donar a conèixer la seva línia de responsabilitat social i que alhora pugui conèixer de primera mà projectes associatius de màxim interès per a poder-hi col·laborar.
La motivació per a pensar en aquest acte va venir fruit de les noves tendències que es començaven a apuntar. De fet, també al 2003 vam organitzar una jornada sobre Voluntariat d'Empresa, al Cercle Eqüestre de Barcelona, de la qual en va sortir una publicació que va disposar de la col·laboració de PIMEC i es va poder divulgar entre el món empresarial.

Però també va tenir un altre fet que va motivar que ens poséssim a pensar-hi. La mateixa concepció de xarxanet com a espai de trobada virtual va motivar que no volguéssim bandejar la presencialitat i també volguéssim oferir anualment un espai de trobada físic. Però no es tractava d'un espai de trobada entre entitats sinó d'aquestes amb les empreses o amb altres sectors amb qui col·laborar. També a la part virtual, a xarxanet, es va concebre el que havia de ser un espai de trobada entre sectors.

Per això, a xarxanet s'hi va concebre un espai de treball en xarxa (especialment entre entitats), i un espai de trobada amb empreses, tant des de la dimensió operativa (amb la implicació de TuPatrocinio.com) com fomentant la reflexió (amb la implicació de Valores y Márketing).

Malauradament, el retard d'uns mesos en la posada en marxa de xarxanet o en les accions sobre voluntariat d'empresa van aconsellar-nos de no precipitar-nos i posposar el Meeting Point per a l'any següent, el 2004, malgrat la incertesa d'haver-hi unes eleccions entremig. Amb el canvi polític, el projecte va quedar abandonat i l'INCAVOL va ser suprimit.

L'esdeveniment, no obstant, estava perfectament concebut. Fins i tot us diré que el lloc previst era el Pavelló Italià de la Fira de Barcelona. Hi havíem previst: 100 bones pràctiques, 50 apostes fetes per empreses, 35 col·laboracions entre entitats, 30 activitats lúdiques i culturals, 25 sessions de presentació i debat, 7 espais de generació de creativitat i 1 gran espectacle obert a tot el públic.

També afegiré que una empresa ens va ajudar a fer tot el disseny i que, quan vaig abandonar la direcció de l'organisme, vaig deixar damunt la taula de reunions del despatx una maqueta amb tota la distribució que havíem dissenyat.

Anys després, en algunes ciutats europees es va començar a fer una activitat idèntica, amb el nom de Marketplace, i una concepció i disposició de l'espai pràcticament idèntic. He de confessar que em va saber greu haver deixat escapar l'oportunitat de ser els primers. Bé, no de ser els primers per ser els primers, sinó d'anar avançats en l'interès per desenvolupar nous models de partenariat, aliances estratègiques...

Era el moment en què alguns ja crèiem que allò de la Responsabilitat Social de què es començava a parlar anava de debò. De fet, un servidor ja tenia clar que al dia següent de deixar el despatx aquell era el meu objectiu professional i vocacional. Lligava amb el que havia estat fent des de feia molts anys, tant la col·laboració entre entitats i empreses com el desenvolupament de l'estratègia organitzacional. De fet, l'RSE relligava els dos móns, i aconseguia situar les relacions de col·laboració en clau d'estratègia.

Per això em va saber greu no haver pogut anar més ràpid en la creació d'aquell espai, que nosaltres havíem concebut per a tres dies, i que arreu programen en un sol dia, segurament amb gran encert.

Però aquest lament va quedar superat quan fa uns mesos vaig saber que la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) estava organitzant el primer Marketplace de Catalunya, amb aquest altre nom per a fer-lo més homologable als altres que avui existeixen a Europa.

I em va semblar molt interessant i lloable que fos la FCVS la que hagués agafat el lideratge, i em va agradar fer-los saber les meves consideracions.

Mentre que a d'altres indrets han hagut de ser organitzacions de filosofia exclusivament empresarial, en el cas de Catalunya, la força del teixit associatiu havia de poder estar al capdavant d'aquesta iniciativa. També és cert que aleshores calia que aquesta iniciativa de la part social comptés amb la plena implicació i suport de la part empresarial, ja que un esdeveniment d'aquest tipus que no hagi estat concebut des de la suma de les parts pot fallar per manca de visualització de l'interès de totes les parts.

Per això, avui podem considerar un gran èxit que aquest primer Marketplace de Catalunya tingui al darrere el món del voluntariat i l'associacionisme, el sector públic, i el sector empresarial, en un esforç comú i compartit per ajudar a dinamitzar les col·laboracions entre entitats i empreses i per afavorir un salt des del model clàssic de la filantropia cap a un model més orientat als partenariats i les aliances estratègiques.


PD: Algú podria pensar que ara defenso que sigui una federació social quan al 2003 ho volíem promoure des de l'Administració. I llanço jo mateix la sospita per a poder-me explicar i mostrar que el rerefons no era exactament el de passar per davant del sector sinó el d'ajudar el sector a desenvolupar-se de manera consensuada amb ell. I ho exemplificaré amb dues dades:
  • Si hem dit que el nostre Meeting Point era paral·lel a xarxanet, deixeu-me que expliqui com vam concebre aquesta xarxa. Xarxanet era un projecte altament col·laboratiu que pretenia partir d'una idea de col·lideratge, tant en l'aspecte filosòfic com en la manera d'estructurar-se: Vuit anys del naixement de xarxanet.org.
  • En aquell mateix període vam promoure, conjuntament amb Presidència, un gran estudi sobre el Tercer Sector. Darrere d'aquell esforç, la manera com es va fer, com es va pactar, com es va anar desenvolupant, va anar facilitat que quallés la creació de la Taula del Tercer Sector, un organisme de tercer nivell que agrupa les entitats d'acció social.