27.7.11

Reconeixements Cecot 2011


Els Reconeixements Cecot 2011 pretenen distingir d’una manera pública i notòria, l’esforç, la constància i la capacitat d’adaptació i superació diària de les empreses, les institucions i les persones que les formen, així com la seva contribució al desenvolupament econòmic, al foment de la ocupació laboral o al foment de la innovació.

BASES DE PARTICIPACIÓ
1.- Podran optar als Reconeixements Cecot 2011 totes les empreses, institucions, associacions i mitjans de comunicació de Catalunya que durant el 2010 s’hagin destacat en alguns dels camps ressenyats a les bases següents.
2.- Les empreses i institucions poden escollir la participació en qualsevol de les categoriesobertes d’aquests Reconeixements Cecot (poden optar com a màxim a dues categories si ho desitgen).
3.- Les candidatures es podran presentar, per iniciativa pròpia o mitjançant un o una proposant, a la seu social de la Cecot (c. Sant Pau, 6 - 08221 Terrassa), fins al dia 6 de setembre 2011 d’acord amb el format dels fulls de candidatura que podran descarregar-se a través del web www.nitdelempresari.com, i amb totes les dades complimentades per facilitar l’avaluació del jurat qualificador.
4.- La documentació presentada pels participants quedarà dipositada confidencialment al Departament de Comunicació de la Cecot.
5.- El veredicte del Jurat del Reconeixements Cecot 2011 es farà públic el dilluns 10 d’octubre i el lliurament de guardons es farà en el transcurs del sopar de la Nit de l’Empresari, 16a edició, que se celebrarà el proper divendres, 21 d’octubre de 2011.
El jurat podrà declarar deserts aquells reconeixements que segons el seu criteri, no reuneixin els mèrits suficients o per una insuficient informació en la presentació. També podrà requerir més informació, si ho estima oportú, per poder fer una avaluació més completa del projecte presentat.
6.- El jurat resoldrà totes les qüestions que sorgeixin i no estiguin especificades en aquestes bases.
7.- Totes les empreses que presentin candidatura podran gaudir d’avantatges en l’ús o consum de determinats serveis empresarials que ofereix la Cecot com ara formació, estratègia i posicionament on-line, recerca de personal, entre altres.
8.- Totes les empreses que presentin candidatura podran gaudir d’avantatges en l’ús o consum de determinats serveis empresarials que ofereix la Cecot com ara formació, estratègia i posicionament on-line, recerca de personal, entre altres. (Consulteu aquí els serveis i les condicions).
9.- La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Font: http://www.nitdelempresari.com/bases.html

0 comentaris: