19.7.11

Les microfinances com a eina per sortir de la pobresa

Nota de premsa


Experts en microfinances a nivell nacional i internacional i ONG de països en vies de desenvolupament coincideixen que les microfinances són una eina que -amb una bona gestió- pot servir per a la reducció de la vulnerabilitat, el risc i l'augment dels ingressos de persones pobres. Aquesta és una de les conclusions extretes de la conferència Innovación Social en Microfinanzas: nuevas oportunidades en el contexto rural, organitzada per CODESPA el passat 29 de juny a Madrid.Més de 150 persones van assistir a aquesta conferència, finançada per l'AECID, que va ser un lloc de trobada en el qual es van difondre innovacions en el sector microfinancer i en el qual es va debatre sobre els seus resultats i millores. Experts en microfinances a nivell internacional d'altres organitzacions com Oxfam America, el Banc Interamericà de Desenvolupament o la Universitat de Califòrnia i diverses ONG locals, van presentar els seus últims treballs. A través d'ells es va comprovar que les microfinances són una eina de desenvolupament per a les persones més desfavorides.

Dividida en quatre sessions, diverses són les conclusions rellevants que van poder extreure d'aquesta conferència. A la primera sessió, es va presentar l'organització comunitària com una manera per tenir accés a finançament a la gent en zones rurals en què no hi ha institucions financeres formals. D'aquesta manera, es fomenta l'estalvi entre els membres, els diners romanen a la comunitat i es crea un sistema en el qual els propis participants poden dissenyar les condicions dels seus préstecs entre altres detalls perquè el servei financer estigui perfectament adaptat a les necessitats de la població objectiu.

Alguns dels productes financers presentats a la segona sessió, que redueixen el risc i la vulnerabilitat, van ser les assegurances de vida, assegurances climàtiques i la canalització de remeses. Per a aquest últim, es va presentar un model en el qual s'utilitza la xarxa de cooperatives d'estalvi i crèdit per distribuir les remeses directament a les zones rurals on no hi ha institucions financeres formals. Es va aprofundir en com les aliances entre entitats públiques, l'empresa que envia remeses i les cooperatives són imprescindibles per a l'èxit d'aquesta estructura.

A la sessió de nous productes per a la generació d'ingressos, es van presentar productes financers més enllà del crèdit tradicional centrats en zones rurals, i especialment en activitats agropecuàries. Apostant per diferents productes per a cada etapa de la collita, es va presentar el microleasing com a alternativa al crèdit o el microregadiu.

A l'última sessió, enfocada al debat entre la necessitat de balancejar el desenvolupament social i la rendibilitat financera de les microfinances, algunes institucions microfinanceres van aprofundir en la rellevància de factors com la selecció de clients (per gènere, zones rurals o urbans, nivell de pobresa, etc.), la satisfacció dels clients i la millora de vida dels mateixos, a l'hora de valorar el bon acompliment social. També, es va identificar la necessitat de diferenciar entre impacte, atribució i millores en la qualitat de vida de les persones i es va debatre sobre les seves possibles eines de mesura.

Aquestes són algunes de les conclusions extretes de la conferència i que quedaran recollides en una publicació que CODESPA està elaborant i que posarà a disposició pública a la web. Així mateix, s'ha habilitat el grup Innovación social en microfinanzas: nuevas oportunidades en el contexto rural a LinkedIn per continuar amb el debat i les reflexions.

Nota de premsa al web

0 comentaris: