28.1.09

Crisi a les arques municipals: no tot val!

La crisi ha arribat també a les arques municipals. L'any passat va ser com a conseqüència de la caiguda en picat de la construcció i enguany per la baixada general de l'activitat econòmica.

Davant aquesta situació, els ajuntaments hauran de fer una política de contenció de la despesa que tingui el mínim efecte en les àrees socials, que no provoqui la desaparició d'actius valuosos (com ara el tercer sector), i que s'adapti a les necessitats de desenvolupament econòmic del moment. 

Ens preocuparia molt que aquestes circumstàncies portessin alguna administració a augmentar els ingressos especials, per la via d'una major recaptació en multes i impostos. En aquest sentit volem fer referència a dues notícies recents. 

Primer comentari: inspeccions tributàries

Per una banda l'Àgència Tributària ha anunciat que revisarà les compres d'immobles fetes en els darrers quatre anys per a verificar que l'import pagat es correspongui amb el declarat, i per tant, que s'hagin satisfet els impostos corresponents.

Diguem que no és costum mostrar-se favorables a l'incompliment d'una llei des d'aquest bloc, però cal saber que escripturar un import de compra menor que el satisfet és un costum tan generalitzat que la seva extensió no es pot atribuir a la ciutadania sinó a la laxitud per part de les pròpies autoritats. Qui escripturaria el valor real quan és costum generalitzada no fer-ho així? És un problema de l'administració si no ha fet res per solucionar-ho en el seu moment. I en aquests quatre anys el problema ha agafat una magnitud major per l'increment dels preus de l'habitatge.

El fet que ara l'Administració vulgui entrar en aquesta matèria és una greu irresponsabilitat ja que no ve causat per la voluntat de reconduir la qüestió sinó merament recaptatòria, però no s'adona del drama que pot provocar: milers de famílies que s'han hipotecat pagant uns preus astronòmics per l'habitatge ara es troben en una situació econòmica límit. Es pot permetre l'administració de multar-los i de demanar-los que satisfacin les impostos no pagats? L'administració es troba entre l'espasa i la paret ja que té una gran responsabilitat directa en el creixement dels preus de l'habitatge, una gran responsabilitat indirecta en la crisi econòmica que vivim (per omissió), i una co-responsabilitat en la generalització de les escripturacions reduïdes. Ara no pot entrar-hi per la via policial.   
 
Segon comentari: les multes de trànsit

Aquest és un aspecte sobre el que ja n'hem parlat i hi hem fet comentaris i propostes. Vam considerar que era una matèria a abordar des de la visió de la Responsabilitat Social i que afectava molt directament a la legitimitat del sector públic.

Ara ha aparegut la notícia segons la qual el comitè d'empresa de l'empresa municipal de Barcelona B:SM ha denunciat pressions als treballadors i amenaces d'acomiadament si no retiren més vehicles.  També han assenyalat, amb referència a les pressions que reben els treballadors, que "se'ls crida al despatx" si no retiren "mitja dotzena" de vehicles al dia, i que dels 380 treballadors de la grua municipal "ja n'hi ha alguns de baixa psicològica per la pressió". Podeu veure la notícia a Els treballadors de la grua municipal de Barcelona denuncien "amenaces" per retirar un mínim de vehicles. Treballadors de l'empresa municipal de grues de Barcelona denuncien que la companyia els vigila amb detectius i que els pressiona perquè retirin més vehicles. La companyia ho admet, però té una versió diferent dels fets: assegura que ho fa per combatre l'absentisme i la desídia dels empleats, i nega que hi hagi quotes per a la retirada mínima de vehicles.

Davant aquesta exposició del fets per part de les dues parts, creiem que el tema no pot desaparèixer com una notícia més de les que van i venen i que convindria rendir-ne comptes públicament. 

En qualsevol cas, el nostre punt de vista general sobre les multes ha quedat expressant a Proposta RSA 1: Multes Responsables!