27.1.09

Iniciativa de Treball per a la conciliació de la vida laboral i la personal

Aquesta iniciativa pionera ha comportat una despesa del Departament de Treball de 200.000 euros. La mesura beneficiarà fins a 4.307 treballadors, dels quals 2.422 són dones i 1.885 homes, L'objectiu de la iniciativa és posar a l'abast de les empreses que participen en el projecte un conjunt d'actuacions i recursos que facilitin els canvis organitzatius necessaris per millorar la gestió dels recursos humans a través de la implantació mesures de conciliació i de noves organitzacions del temps.


Les persones que decideixen el seu horari treballen més hores que les que fan un horari rígid

Un dels aspectes que recull l’Enquesta de Condicions de Treball de Catalunya (ECTC) és el de la tipologia de l’horari de treball. Segons aquesta enquesta, les persones treballadores que trien el seu horari acaben treballant més hores per setmana que aquelles que tenen un horari rígid o un horari flexible decidit per l’empresa.

Així, els treballadors i treballadores que decideixen el seu horari fan 43,3 hores setmanals, per 39,5 hores els que tenen horari rígid i 39,7 hores les persones amb un horari flexible decidit per l’empresa. El percentatge de treballadors que decideixen el seu horari és relativament petit, del 9%, mentre que un 76,6% del total tenen un horari rígid i un 14% flexible decidit per l’empresa.

De mitjana les persones enquestades treballen 39,9 hores setmanals. Per sexes, els homes treballen de mitjana 42 hores, per 37,3 les dones, ja que les dones treballen a temps parcial en major proporció.

En aquest sentit, un 20,3% de les dones catalanes ocupades tenen un contracte de jornada a temps parcial, enfront del 4% dels homes ocupats, segons dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del III trimestre de 2008. És, doncs, una diferència notable que té una explicació.

Segons l’Enquesta de Condicions de Treball de Catalunya (ECTC), les dades sobre la causa que es treballi a temps parcial van en consonància amb les relatives a la conciliació laboral, que mostren que un 45,8% de les dones treballadores tenen alguna o molta dificultat per conciliar la seva vida personal i laboral, percentatge que baixa al 29,7% entre els homes.

Pel que fa a les hores setmanals treballades realitzant tasques de la llar de les dones és de 21,3 mentre que els homes hi dediquen 7,9, és a dir 13,4 hores menys a la setmana, segons les dades de l’Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de Catalunya.

Vegeu la nota amb gràfics
Llegir més...