19.1.09

Més de 1.200 quilòmetres de carril bici a Catalunya

El Govern català aprova el Pla Estratègic de bicicleta 2008-2012 per estendre el servei Bicing de Barcelona a la resta de Catalunya. A més, proposa una nova normativa, nou registre de bicicletes i una assegurança voluntària.

La Generalitat de Catalunya aprova el nou Pla Estratègic de bicicleta 2008-2012 en el que es pretén estendre el Bicing a la resta de Catalunya amb la construcció de més de 1.200 quilòmetres de carrils adaptats a aquest mitjà de transport. El pla té previst també una nova normativa que regularitzarà la senyalització, un nou registre de bicicletes per evitar robatoris i una assegurança voluntària pels usuaris que així ho vulguin per tal de cobrir la responsabilitat civil del ciclista quan aquest produeixi danys a tercers en qualsevol accident.

Aquesta iniciativa respon a la creixent demanda d'aquest servei. A Barcelona, gairebé 185.000 persones gaudeixen del Bicing i s'estima que als últims mesos els desplaçament mensuals amb aquest mitjà superen els 800.000. La construcció d'aquests 1.200 quilòmetres suposa una inversió de més de 100 milions d'euros i connectarà diferents municipis de l'àrea metropolitana de la capital catalana.

Font: Canal Solidari