9.1.09

Aprovació del Pla de Comptabilitat per a les fundacions i les associacions

El passat 31 de desembre es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret d’aprovació del Pla de Comptabilitat per a les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, adaptat al nou Pla General Comptable de 2007. Aquest nou Pla suposa un canvi fonamental respecte a la comptabilitat que era aplicada per aquestes entitats fins l’actualitat.

DOGC 5288-31.12.2008 · Decret 259/2008