8.1.09

2009 - Any Europeu de la Creativitat i la Innovació


Un cop finalitzat el 2008 "Any Europeu del Diàleg Intercultural" s'inicia, tal com va preveure el Parlament Europeu, el 2009 "Any Europeu de la Creativitat i la Innovació".

Recordem que el 2008 també ha estat l'Any Internacional de les Llengües (Nacions Unides) i amb motiu de tots dos Responsabilitat Global us ha ofert reflexions que han tingut per objectiu incorporar els aspectes lingüístics a la materialitat de l'RSE.

De cara al 2009, l'objectiu europeu és el de donar suport als esforços dels Estats membres per promoure la creativitat mitjançant l'aprenentatge permanent, com a motor de la innovació i com a factor clau del desenvolupament de les competències personals, laborals, empresarials i socials de tots els individus, així com del seu benestar social.

La ponent de l'informe, la socialista grega Katerina BATZELI, va fer la consideració que la pràctica de designar un Any Europeu dedicat a un tema concret és una mitjà per sensibilitzar l'opinió pública, difondre informació sobre bones pràctiques, estimular el debat polític i el canvi i mobilitzar als ciutadans. Tanmateix, també va ressaltar la importància d'evitar que els Anys Europeus es converteixin en un mer exercici de relacions públiques. Per això, proposà que s'estableixin una sèrie de mesures que continuïn fins i tot finalitzat l'any i que siguin coherents amb altres objectius, accions i polítiques.

Batzeli considera que, al final de cada any, la Comissió ha de presentar un informe sobre els resultats i el valor afegit a escala nacional i europea, així com els avantatges concretes per als ciutadans. Va declarar que amb aquesta decisió es vol deixar clar que volem que Europa es prengui més en compte la dimensió cultural. La ponent va ressaltar la importància del compromís de tots els agents socials, des de les PIME fins als centres educatius i de formació a nivell local, regional i nacional, per assegurar el desenvolupament de programes adequats que contribueixin a aconseguir els objectius. Així mateix va afegir que la creativitat i la innovació és un tema que hauria de ser considerat prioritari en totes les àrees polítiques, no només en la que fa a l'educació.

Volem fer notar que alguns objectius d'aquest any troben un lligam perfecte amb els de l'any 2008, com ara quan es planteja fer èmfasi en l'obertura a la diversitat cultural com a mitjà d'afavorir la comunicació intercultural.

Alhora, quan es parla d'innovació i creativitat, tant es fa en l'àmbit educatiu i artístic, com en l'empresarial. De fet, cal dir que aquestes celebracions es vinculen a l'Estratègia de Lisboa, de manera que focalitzen el desenvolupament socioeconòmic. Així, un altre dels objectiu es refereix a desenvolupar la creativitat i la capacitat d'innovació en les organitzacions privades i públiques a través de la formació, i encoratjar a les organitzacions a fer un millor ús de les capacitats creatives de les persones, tant dels treballadors com dels clients o usuaris. Moltes concrecions, com ara les vinculades a la relació amb les parts interessades, poden tenir a veure amb la Responsabilitat Social de les Empreses, i més específicament amb la innovació social.

Per altra banda, recordem que el 20 de novembre de 2006, l'Assemblea General va decidir proclamar 2009 com a Any Internacional de la Reconciliació (resolució 61/17). Va expressar la seva ferma determinació d'impulsar processos de reconciliació en les societats afectades per conflictes o dividit, descrivint els processos, segons sigui necessari per l'establiment d'una pau ferma i duradora. L'Assemblea va convidar els governs internacionals i les organitzacions no governamentals per donar suport als processos de reconciliació entre aquestes societats. També els va convidar a que duguin a terme programes culturals, educacionals i socials adequats per promoure el concepte de reconciliació, inclosa la celebració de conferències i seminaris, i la difusió d'informació sobre el tema.