28.1.09

Sobre la iniciativa mundial "Treballs verds", iniciativa laboral

L'Organització Internacional del Treball (OIT) col·labora amb el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) així com amb altres agències de les Nacions Unides i socis per ajudar a realitzar el potencial dels treballs verds i una transició positiva al mercat del treball davant el canvi climàtic.

D'acord amb l'informe encarregat pel Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) en el marc de la iniciativa conjunta Treballs Verds amb la OIT, a mesura que es progressi cap a una economia més sostenible i amb menys emissions de carboni, es crearan cada vegada més treballs verds. Encara que hi haurà més beneficiats que perjudicats amb aquesta situació, és possible que la reestructuració de l'economia cap a la sostenibilitat perjudiqui alguns treballadors.

Els treballs verds redueixen l'impacte ambiental de les empreses i dels sectors econòmics, fins a assolir nivells sostenibles.

En particular, però no exclusivament, això inclou treballs que ajuden a protegir els ecosistemes i la biodiversitat, a reduir el consum d'energia, materials i aigua a través d'estratègies altament eficaçes, reduir la dependència del carboni en l'economia i minimitzar o evitar per complet la producció de totes les formes de rebuigs o contaminació.

La iniciativa "Treballs verds" de l'OIT respon al canvi climàtic com una de les tres prioritats del sistema de les Nacions Unides. El programa de l'OIT ajudarà a disminuir la bretxa de coneixements, contribuirà a la formulació de polítiques i assistirà als països membres com a part del Programa de Treball Decent.