22.11.08

El diccionari normatiu de la llengua incorporarà perspectiva de gènere

Les llengües, en tant que codi, també han de gestionar la seva responsabilitat social, i això implica aspectes com posar-se al dia pel que fa a les normes i expresions que encara tenen un marcat caràcter sexista o obsolet.

Si bé progressivament moltes llengües ja van fent aquest pas, els diccionaris per exemple mantenen durant molt temps les formes que venen del passat. En algun cas, sobta quan les llegim ara.

Per això, hi ha moments que és necessari fer revisions globals de la llengua, abordant els canvis i millores que li calen per a posar-la al dia en tots els aspectes lèxics, gramaticals, i també incorporant les noves sensibilitats de la nova societat.

Per això, el procés de revisió del diccionari normatiu de la llengua catalana arriba en un moment excel·lent per a revisar tots aquests aspectes i incorporar-hi una perspectiva inclusiva entre d'altres amb la perspectiva de gènere. Joan Martí, president de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), l'òrgan que té l'autoritat acadèmica sobre la llengua, ha afirmat en una entrevista a la Vanguardia que:

També resulta inajornable la revisió d'arrel d'algunes definicions. De món es diu que és el "conjunt de totes les coses creades". I Martí es pregunta: "Aquesta definició ens obliga a convenir què és conjunt i què és cosa, a més que el participi passiu creades dóna a entender que hi ha un creador". Oel cas de llemosí definit en la seva tercera accepció com "llengua catalana" ; I Biscaia, "llengua basca". "I tots els femenins d'un càrrec o professió: alcaldessa, metgessa, capitana; s'han de referir a les dones que els exerceixen i desaparèixer com a 'dona de'", puntualitza Martí.

Veure entrevista sencera

Saludem la notícia i encoratgem l'IEC a recollir amb la màxima sensibilitat els nous punts de vista que el codi lingüístic normatiu requereix, esdevenint una de les primeres llengües de món que faci aquest esforç després del naixement de conceptes com la perspectiva de gènere, el llenguatge inclusiu, o la mateixa Responsabilitat Social.

Ens alegrem molt d'aquesta proactivitat de la nostra acadèmia nacionals de la llengua, de la qual ja fa uns dies en vam parlar amb motiu d'una altra bona notícia: Les ciències ambientals estrenen diccionari propi

0 comentaris: