20.11.08

Fundación Lealtad (II). Ara els toca a les empreses!

En referència a la polèmica desfermada per l'estil comunicatiu de la Fundación Lealtad i molt especialment per la darrera campanya, moltes organitzacions socials han començat a expressar el seu malestar.

Ara, a més, algunes federacions associatives han fet arribar la seva indignació a la Fundación Lealtad tot demanant la retirada immediata de la campanya.

En concret, avui la Coordinadora d'ONG per al Desenvolupament d'Espanya (CONGDE) i la Plataforma d'Organitzacions d'Infància (POI), juntament amb l'Associació Espanyola de Fundraising, han enviat una carta de protesta per la línia de comunicació portada a terme les darreres setmanes, però amb un to crític envers un estil que ve de lluny.

A l'article crític que vam publicar fa uns dies, encoratjàvem a les entitats avaluades a fer arribar les seves crítiques ja que altrament podríem entendre que ja es trobaven còmodes en aquesta situació. Ens alegrem que algunes hagin començat a fer-ho activament i amb contundència. La Junta Directiva de l'AEFundraising valora positivament les possibles protestes individuals que puguin enviar les entitats membres de la Guia.

Dit això d'aquí i valorant que ja està ben encarrilat, volem llançar un segon estadi de la crítica.

Què en diuen les empreses que en fan ús?

Certes empreses de les grosses fan ús de la Guia de Transparència de la Fundación Lealtad i els serveix de filtre per al gran nombre d'entitats no lucratives que se'ls posen en contacte. Si comparteixen les crítiques a l'estil comunicatiu de Lealtad també haurien de fer arribar-hi les seves crítiques.

No volem fer cap campanya contra Lealtad. Sols que aquesta organització ha de prendre consciència que ni els seus grups d'interès instrumentals (les ONL) ni els seus grups d'interès estratègics (les empreses) no accepten aquest estil. L'organització ha de corregir no sols l'estil comunicatiu sinó que també ha de redefinir certs elements estratègics i de posicionament: a qui serveix, per a qui treballa, quins límits ètics s'imposa.

Si les empreses 'usuàries' no els fan arribar també aquest missatge, podríem entendre que ja es troben còmodes amb aquest model de Fundación Lealtad. Per la via que sigui, i amb la discreció si cal acceptable, el missatge ha d'arribar. No es pot tornar a produir. Això ha de ser un punt d'inflexió.

Veure carta de les Federacions

0 comentaris: