17.11.08

El 40% dels currículums contenen dades falses

En moments de necessitats econòmiques i incerteses sobre el futur, són moltes les persones que es llancen a cercar feina, i són molts més els CV que arriben a les empreses. Una noticia d'avui ens alerta tanmateix que el "nivell alt d'anglès" i la "gran experiència professional" no sempre són de debò.

Segons els últims estudis, el 40% dels currículums que reben les empreses contenen dades errònies o falses.

El problema és que, amb les dades falses, les companyies fan una selecció equivocada del seu personal, que repercuteix en l'activitat i en els seus costos finals. Segons l'estudi Cómo detectar mentiras durante una entrevista mediante herramientas informáticas, elaborat pel professor del IESE Gabriel Giordano, l'auge de la selecció de personal a través d'internet ha limitat la capacitat de reconèixer aquells que "maquillen" els seus currículums per accedir a la plaça. Per això, cada vegada més les companyies de selecció de personal impulsen la figura del revisor d'entrevistes, que ajuda a detectar aquestes falsedats i a reduir els costos posteriors.


Continua la notícia afirmant que els tècnics de recursos humans únicament aconsegueixen desemmascarar el 35% dels casos en el context de les entrevistes, i si aquestes són telemàtiques tan sols es descobreixen el 8% dels enganys.