8.11.08

Els treballadors de restauració de Port Aventura s'acullen a un programa d'atenció al client en català

Entre les accions de Responsabilitat Social de Port Aventura, ha estat una constant la focalització dels aspectes vinculats a la llengua, cosa que és normal i forma part d'un bon servei a la clientela si tenim en compte que una bona part de la plantilla està composada per persones provinents de la immigració.

Malgrat que en el fons no s'estigui fent altra cosa que donar compliment a la llei i tractar de tenir un tracte respectuós amb la clientela, també és una acció en el marc de les polítiques d'RSE, especialment si tenim en compte que aquest és un factor que millora l'ocupabilitat de les persones.

Un exemple és prou evident: Si les empreses del món de la construcció haguessin tingut més cura per millorar les habilitats lingüístiques dels seus treballadors provinents de la immigració, ara que aquest sector està patint una immensa crisi i acomidant els seus treballadors, aquests tindrien millors possibilitats i habilitats per a entrar a treballar en altres sectors vinculats als serveis, com pot ser el sector de la restauració.

Vegem la notícia de Port Aventura que ens ofereix Jornal.cat:

El secretari de Comerç i Turisme, Emili Valdero, va presentar ahir els cursos PROFIT adreçats al personal de restauració de Port Aventura, que s’ha volgut adherir a aquesta iniciativa impulsada des de Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. En total, uns 100 treballadors del parc temàtic es beneficiaran dels cursos PROFIT en el que resta d’any.

L’objectiu del Programa per a la Restauració Orientat a la Formació Integral dels Treballadors (PROFIT) és millorar la formació dels professionals del servei de la restauració tant a nivell tècnic com al d'atenció al client en llengua catalana.

El curs consta de 20 hores lectives, 10 de les quals dedicades a qualitat de servei i atenció al client i les altres 10 a vocabulari i recursos lingüístics. Les sessions es distribuiran en una primera part de vocabulari, construccions lingüístiques bàsiques i teoria professional; i una segona part amb dinàmiques de grup i simulacions de servei.

Gairebé la totalitat de les empreses del sector compten amb presència de treballadors immigrants. Un total de 37.000 de les 90.000 persones que treballen al sector, un 41%, procedeixen de la nova immigració. La tendència dibuixa un escenari en què la presència de treballadors immigrants superarà el 75% de la plantilla.

El 78% dels treballadors immigrants de la restauració considera imprescindible o important la necessitat de tenir coneixements de llengua catalana, segons l'Estudi comparatiu de les diferents necessitats formatives dels treballadors immigrants del sector, elaborat pel Gremi de Restauració de Barcelona.