10.11.08

L'alta direcció del sector públic s'interessa per la Responsabilitat Social de l'Administració Pública

La revista Escola Innovació, que edita l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, dedica el número del mes de setembre a la Responsabilitat Social, i inclou sengles articles de Josep Maria Canyelles i d'Isabel Vidal.

Aquest butlletí s'adreça a les persones de direcció de les administracions catalanes i pretén influir a partir de la identificació de les línies innovadores que es poden plantejar des del sector públic. No és la primera acció que es porta a terme des de l'EAPC, fet que mostra una voluntat clara d'anar introduint la matèria de l'RSE dins l'agenda de les administracions.

La novetat que es va plantejant és que cada cop més ja no es posa el focus en l'acció dinamitzadora de les Administracions Públiques respecte les empreses, sinó que clarament es parla de l'RS del sector públic.

Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, aborda aquesta realitat en el seu article, i planteja que l'RS ja no s'entén solament com un enfocament de les grans empreses sinó que pimes, ajuntaments o ONG, també hi estan subjectes. És a partir d'aquesta suma de responsabilitat de cadascun dels agents que l'autor introdueix el concepte de Territoris Socialment Responsables:

cada cop més, els territoris necessiten gestionar i posar en valor els actius intangibles del territori. La necessitat de competir en qualitat, en indústries respectuoses amb l’entorn i implicades socialment, en captació i retenció de talent, en dinàmiques col·laboratives que facin possible alhora la cohesió social i el desenvolupament empresarial.

Canyelles també remarca en tot moment el sentit estratègic que pren aquest enfocament de gestió dins les empreses. Respecte a la realitat del país, afirma que no podem donar-nos per satisfets, però que hi ha una línia de treball que progressa:

A Catalunya disposem d’un nombre creixent d’empreses que van establint compromisos d’RSE, amb dimensions força diferents. No podem mostrar cap satisfacció perquè és molta la feina a fer, però serveixi com a mostra el fet que s’hagin portat a terme algunes iniciatives des de les administracions públiques que han afavorit que algunes pimes poguessin avançar en la matèria, el procés endegat per a projectar un organisme multilateral de referència a Catalunya, els treballs per al marc català d’RSE, o la dada significativa que una de cada vint memòries GRI d’RSE d’arreu del món són catalanes.

L'article acaba amb una reflexió per a navegants: hi ha una gran correlació entre empreses amb RSE i empreses amb lideratge, amb qualitat, amb innovació, amb excel·lència a tots nivells. És una manera de dir que aquesta no és una matèria per a empreses mediocres, a les quals abans els toca progressar en la superació de males pràctiques, ni d'empreses que sols busquin un cert benefici d'imatge.

Escola Innovació és una publicació periòdica de l'EAPC que té com a objectiu informar els alts càrrecs, càrrecs electes i directius públics de l'Administració de la Generalitat i de les administracions locals de Catalunya, sobre les transformacions del món de la gestió pública.

Accés al butlletí:


Web de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya: http://www.eapc.cat/