22.11.08

Procés de Diàleg sobre la Memòria d'RSE presentada. Comentaris i suggeriments

La Memòria d'RSE i Actuacions presentada per Responsabilitat Global es troba en fase de diàleg amb totes les persones i organitzacions que vulguin fer-hi alguna aportació, comentari o suggeriment. Aquesta fase durarà del 15 al 30 de novembre de 2008, en què es podran incorporar millores i es donarà per tancada.

Accés a la Memòria en powerpoint (al final de la presentació trobareu l'enllaç al document GRI)

En el document GRI trobareu que, a l'inici dels epígrafs, hi ha enllaços a aquest blog. D'aquesta manera facilitem que es puguin fer les aportacions separades per matèries:
[Presentació] Responsabilitat Global presenta la Memòria 2007
[Model de Memòria]
RG formula un model propi de memòria per a professionals autònoms
[Continguts] Responsabilitat Global adapta alguns continguts per a una memòria d'autònom
[Perfil de l'Organització]
MEMÒRIA RSE 2007: Perfil de l'organització
[Paràmetres de la Memòria]
MEMÒRIA RSE 2007: Paràmetres de la memòria
[Govern corporatiu]
MEMÒRIA RSE 2007: Govern corporatiu
[Compromisos amb iniciatives externes]
MEMÒRIA RSE 2007: Compromisos
[Participació dels Partprenents]
MEMÒRIA RSE 2007: Participació dels grups d'interès
[Rendiment econòmic]
MEMÒRIA RSE 2007: Econòmic
[Política de compres]
MEMÒRIA RSE 2007: Econòmic
[Aspectes ambientals]
MEMÒRIA RSE 2007: Medi ambient
[Aspectes laborals]
MEMÒRIA 2007. Pràctiques laborals i treball decent
[Drets humans]
MEMÒRIA RSE 2007: Drets humans
[Joc net]
MEMÒRIA RSE 2007: Societat
[Aspectes socials]
MEMÒRIA RSE 2007: Societat
[Satisfacció clientela]
MEMÒRIA RSE 2007: Responsabilitat sobre productes
[Comunicació] Responsabilitat sobre productes

Si teniu alguna apreciació general, també la podeu aportar en aquest mateix escrit (clicant a sota on diu 'comentaris'). Hi anirem afegint altres aportacions generals que ens vagin arribant i els podrem anar comentant.