4.11.08

Programa de Responsabilitat Social de les Empreses al Camp de Tarragona

El Camp de Tarragona se suma als territoris que estan desenvolupant accions de foment de la Responsabilitat Social de les Empreses. El programa està liderat per la patronal PIMEC, amb el suport tècnic de Responsabilitat Global, i s'emmarca en el Pacte de Santes Creus (Pacte Territorial per a l'Ocupació de les Comarques Tarragonines).

L'equip de treball ha estat composat per Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, i per Imma Estivill, de PIMEC, i aquesta publicació és un primer resultat de la iniciativa. En la publicació es fa una aproximació a l'RSE, s'aporten dades de l'estudi que s'ha portat a terme i finalment es fan propostes concretes per a millorar la competitivitat sostenible de les empreses.

En paral·lel s'està portant una acció amb 10 pimes de les comarques tarragonines per a sensibilitzar-les sobre l'oportunitat que els pot suposar una gestió més aprofundida i sistemàtica de la seva Responsabilitat Social.

PIMEC és la patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya. Presidida per Josep González i Sala, neix de la fusió de les patronal PIMEC i SEFES (1997), que uneixen els seus esforços per crear una Confederació patronal única, forta i representativa. Representa totes les pimes de Catalunya i compta amb socis individuals i amb més de 300 socis col·lectius, com gremis i associacions empresarials. Més informació.


Responsabilitat Global és un think tank nascut al 2004 amb la vocació de promoure la Responsabilitat Social de les empreses i organitzacions. Ajuden empreses i organitzacions excel·lents a gestionar la seva responsabilitat envers la societat dins un model de competitivitat responsable i sostenible. Per a fer-ho possible, col·laboren professionalment i amb esperit vocacional a desenvolupar la Responsabilitat Social de les organitzacions (tant empreses com sector públic o no lucratiu), aportant elements de progrés i innovació i ajudant a conformar l’entorn territorial de suport. www.responsabilitatglobal.com