24.11.08

Jornada sobre RSE a Amposta


L'Ajuntament d'Amposta ha organitzat una jornada sobre la Responsabilitat Social de les Empreses, amb la col·laboració del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona.

La jornada tindrà lloc el proper divendres 28 de novembre al Casal d'Amposta i serà presentat pel l'alcalde del municipi de les terres de l'Ebre.

Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, hi desenvoluparà una presentació sobre "el marc general de l'RSE: una inversió en les persones i en les empreses".

Accés al programa (pdf)Jornada sobre Responsabilitat Social de les Empreses


L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Amposta ha engegat amb el suport de la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitat en el Treball una Jornada sobre Responsabilitat Social de les Empreses dirigides a sensibilitzar a les PIMES i a les microempreses de la importància d’aquest tema.

Incorporar polítiques de Responsabilitat Social dintre del pla estratègic de les empreses ha de ser vist com una inversió de futur per les pròpies empreses que es beneficiaran tant a nivell intern com extern. Per una banda, millora entre moltes altres coses la capacitat interna de l’organització, el clima laboral i per tant la productivitat, contribueix al desenvolupament sostenible, fomenta la cultura empresarial i d’altra banda ofereix una bona imatge exterior.

Les entitats locals, per la seva banda, han de donar la informació necessària per tal que les empreses del territori comencin a ser socialment responsables.

Així doncs, us volem sensibilitzar sobre temes que ens afecten a tots en general i a les vostres empreses en concret. Per tant us animem a participar en aquesta sessió en la que, experts de primer nivell, us informaran de com les vostres empreses poden ser socialment responsables i com la Generalitat us dóna suport en aquest sentit.

Inscripcions a la Jornada:

Telèfon: 977702306

Fax 977703605