16.11.08

Newsletter: presentem la Memòria d'RSE i nous articles i publicacions


[ca] Ja podeu llegir el darrer newsletter. En aquesta ocasió té un caràcter molt especial perquè inclou la Memòria d'RSE de Responsabilitat Global, la primera memòria que presentem i, molt probablement, la primera presentada per un professional autònom. Butlletí en català

[es] Ya pueden leer el último newsletter. En esta ocasión tiene un carácter muy especial porque incluye la Memoria de RSE de Responsabilitat Global, la primera memoria que presentamos y, muy probablemente, la primera presentada por un profesional autónomo. Boletín en castellano

0 comentaris: