6.11.08

El Síndic amplia el camp d'actuació a empreses privades que gestionen serveis com llum i telefonia

El Síndic de Greuges podrà ampliar l'àmbit d'actuació i supervisar per primer cop el conjunt del sector públic, incloent-hi les empreses privades gestores de serveis públics com la llum, telefonia, gas, aigua, etc. D'aquesta manera el Síndic amplia la seva funció de protecció i defensa dels drets dels consumidors i usuaris, que fins ara tenia limitava a la supervisió de l'activitat de l'Administració local o catalana.

Segons el projecte de llei que ahir va aprovar el Consell de Govern de la Generalitat, el Síndic podrà tramitar queixes, actuar d'ofici, realitzar activitats de conciliació i mediació, auditories i inspeccions internes, o bé elaborar estudis i informes.

El text recull també la competència de la institució sobre la prevenció de la tortura i els tractes o penes cruels. Així, el Síndic estarà autoritzat a visitar presons i fer seguiment dels casos denunciats a través d'un Consell de Prevenció de la tortura.

El projecte de llei que forma part del desplegament del nou Estatut, amplia el termini del mandat a sis anys i elimina la possibilitat de reelecció per a garantia la independència de la institució.