12.11.08

Responsabilitat Global formula un model propi de memòria per a professionals autònoms

Nota: aquest escrit és part de la memòria 2007 d'RSE de Responsabilitat Global. Està obert a rebre aportacions i comentaris (podeu clicar a sota on diu 'comentaris'). Aquelles aportacions fetes durant la segona quinzena de novembre de 2008 serviran per a millorar o esmenar el document final.

Model de memòria

Fer memòries d’RSE per a les microempreses o per als professionals autònoms, per als que no generen impactes negatius significatius ni poden abocar-se desmesuradament a la filantropia, obliga a focalitzar i a repensar com una iniciativa té capacitat de crear valor per a totes les parts a partir de les seves pròpies actuacions. Cal destacar que aquesta deu ser de les primeres memòries en format GRI –si no la primera!- elaborada per un autònom, és a dir, des de la responsabilitat professional unipersonal. Aquest fet ha suposat un esforç de trobar quins són els indicadors més adequats a aquesta realitat i alhora donar al document una intencionalitat comunicativa i de presentació dels acompliments i dels compromisos de responsabilitat social.

PROPOSTA

Responsabilitat Global ha optat per un model de rendició de comptes que descrivim a partir de les següents característiques:

a) Combinar intensament la memòria d’activitats i la d’RSE. Per a una microempresa on els impactes són molt limitats, té molt sentit que l’eix comunicatiu sigui la presentació del propi projecte a partir de les actuacions i anar-hi intercalant els elements que formen part de la gestió de la pròpia responsabilitat social.
b) Partir del bloc per a recollir i mostrar la informació, en tant que tecnologia gratuïta que posa a l’abast de qualsevol organització un canal comunicatiu que pot ser aprofitat per a disposar-hi els aspectes rellevants de la pròpia RSE i anar-ho creant al llarg del temps, no com un esforç puntual d’elaboració de la memòria.
c) Facilitar la participació per mitjà del mateix bloc, obrint una via de participació per tal que qualsevol part interessada pugui emetre-hi públicament la seva opinió.
d) Estructurar la memòria en una presentació powerpoint amb les dades més rellevants pensada per a poder comunicar de manera ràpida, visual, i sense fer necessària la impressió en paper. El document complet en format pdf queda, així, per a les persones amb un major interès d’aprofundir-hi.

Tota la memòria està oberta als comentaris per part de qualsevol part interessada. És així que tota aquesta memòria està publicada al bloc per fragments, de manera que, a mesura que l’aneu llegint, teniu la possibilitat d’accedir al bloc i formular algun comentari, qüestionament, proposta, pregunta, etc., que permeti contrastar punts de vista, exercir el diàleg amb els partprenents, i millorar la materialitat de la memòria i l’impacte del nostre funcionament. Pot semblar un sistema de verificació molt informal i imperfecte, però pensat per a la microempresa 2.0.