3.11.08

Aprovada la nova ISO 9001:2008

La norma ISO 9001:2008 ha estat aprovada formalment pels membres de d'ISO i s'espera la seva publicació pel 15 de novembre.

La nova norma no introdueix nous requisits, sinó que conté canvis orientats a millorar la qualitat, facilitar la seva traducció i ús i reforçar la compatibilitat amb la Norma 14001:2004 de gestió ambiental. En aquests moments els Organismes Normalitzadors de cada país estan preparant la corresponent norma nacional.

Tots els certificats acreditats hauran de revalidar-se amb la nova versió de la norma ISO 9001:2008 ja que 2 anys després de la publicació oficial de la ISO 9001:2008 caducaran tots els certificats emesos amb la ISO 9001:2000, i tots els certificats acreditats que s'emetin transcorregut un any des de la publicació oficial hauran de ser emesos d'acord amb la ISO 9001:2008. Així doncs, durant el període de transició que durarà 2 anys, coexistiran certificats d'acord amb la ISO 9001:2000 i amb la ISO 9001:2008 i tindran el mateix estatus i validesa.
A fi de facilitar la transició a la nova norma, ISO ha elaborat diverses guies que es publicaran oficialment a primers de l'any 2009.

Podeu ampliar la noticia a www.iso.org/iso/home.htm

Font: xarxanet.org