22.10.08

El Premi Nacional d’Internet per a Google.cat

Seguint en la línia marcada de treballar en aquest Any Internacional de les Llengües (2008) per la incorporació dels aspectes lingüístics a la materialitat de l'RSE, aportem aquesta notícia del premi rebut per Google.cat, empresa que ha fet una aposta per la llengua catala des d'una comprensió de com aquest respecte cultural i identificació amb l'usuari pot reportar-li una major proximitat i reputació.

Google, a més, és una empresa que disposa en paral·lel de la fundació google i que disposa d'una política de recursos humans molt potent encarada a situar al màxim nivell el compromís dels seus col·laboradors amb l'empresa i la satisfacció interna, en un context d'alt rendiment. Vegem la notícia que ens arriba:

Des d’aquesta modesta crònica que, setmana rere setmana, ha tractat, tracta i tractarà -esperem que així sia!- d’informar i reflexionar, en clau nacional, al voltant de les notícies i els esdeveniments més rellevants del sector tecnològic, hem parlat i hem comentat les apostes fermes i decidides que Google ha anat realitzant a favor de la nostra llengua i cultura, en especial els darrers anys. La multinacional nord-americana s’ha destacat, en la majoria dels seus projectes, per la seva sensibilitat envers la llengua de Ramon Llull.

En són exemples clars: el domini “.cat”, la publicació de bona part del fons de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i del de cinc de les més importants biblioteques catalanes, així com la traducció de les seves eines més destacades al català: el seu cercador, el seu famós servei de correu -el Gmail- i el seu servei de GPS –el Google Maps-. Una actitud que ha permès la millora de la salut de la nostra llengua a la xarxa i que ha significat, indubtablement, un pas endavant.
Aquesta setmana, novament, Google torna a ésser notícia. Però, aquest cop, el motiu no és cap acció, iniciativa o projecte concret dut a terme per la companyia, sinó que és per haver estat la guanyadora d’un premi, el més important que el país atorga en l’àmbit d’Internet i les noves tecnologies –i que va rebre ahir-: el Premi Nacional d’Internet. Les raons principals adduïdes pel jurat han estat que la multinacional ha apostat per la llengua catalana com a llengua d’ús en una vintena dels seus productes (Google, Gmail, Blogger, Google Maps...), utilitza el domini “.cat” als serveis que tenen un domini diferent del “.com”, ofereix la nostra llengua al seu servei de traducció i, hores d’ara, està desenvolupant un projecte de digitalització de gairebé quatre-cents mil llibres de cinc biblioteques catalanes i dos mil més del fons de l'Institut d'Estudis Catalans, que es podran consultar mitjançant el seu cercador. D’aquí que el jurat hagi dictaminat que: “afavoreix la presència del català a Internet de la mà d'una de les empreses més importants d'aquest entorn tecnològic d'àmbit mundial. És un exemple de respecte i de reconeixement a la llengua catalana i als 13 milions de persones que l'entenen i la viuen com a pròpia “.

Una actitud, un comportament, que cal reconèixer i agrair pel que significa d’avenç en aquest àmbit per la llengua, la cultura i, en definitiva, per al país. I que, de ben segur, també ha servit, serveix i servirà com a força tractora, d’arrossegament, per tal que altres empreses del sector tecnològic i d’altres camps facin i actuïn de la mateixa manera. La xarxa, les noves tecnologies, el món tecnològic és un àmbit cabdal car representa la modernor i el progrés. Ser-hi present, formar-ne part, és fonamental per projectar-se cap al futur. I aquesta afirmació aplica per a tot, llengües i cultures incloses. Gran part del seu futur es juga a Internet. D’aquí que és encertat que es reconegui l’aportació de Google a través d’aquest premi.

Font: Tribuna Catalana