27.10.08

Les empreses familiarment responsables són més valorades en temps de crisi

Les empreses que tenen més èxit són també les que compten amb un personal "més compromès" gràcies al "salari emocional" que suposen les polítiques de conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

En les jornades celebrades a Barcelona sobre “la diversitat i la conciliació, una necessitat personal i empresarial”, a les quals van assistir més de 70 empresaris, es va concloure que les millors empreses, aquelles que assoleixen millors quotes d'excel·lència, són les que compten amb un capital humà més compromès. En aquest sentit, la conciliació és un valor estratègic en alça, ja que cada vegada hi ha més empreses que aposten pel desenvolupament d'aquest tipus de polítiques com una necessitat vital per a la companyia.

Font: Barcelona Activa
Expansión: Las empresas familiarmente responsables son más valoradas en tiempos de crisis

0 comentaris: