15.10.08

Canyelles parlarà sobre l'RSE en el món de la cultura i la relació amb l'empresa


Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, intervindrà en la jornada per abordar l'RSE del sector cultural i les relacions amb el món de l'empresa.
El Centre UNESCO de Catalunya i el Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO impulsen les Terceres Jornades Interprofessionals, tenint com a precedents les experiències de les jornades realitzades a Salt (2002) sobre inclusió social i a Calafell (2005) sobre el llibre i la lectura. En aquesta ocasió es vol reflexionar sobre les potencialitats de la biblioteca com a agent educador.

Considerem que cal plantejar-se contínuament la col·laboració que la biblioteca estableix amb altres agents per crear un escenari de comunitat d'aprenentatge, de ciutat educadora, on a través dels serveis d'informació i les possibilitats lectores s'ofereixen recursos per a l'aprenentatge al llarg de la vida, l'educació en valors i l'estímul del teixit social. Pensem que els nous reptes ciutadans ens porten a reflexionar sobre els rols dels professionals i de la biblioteca pública, i a replantejar les relacions amb el territori per esdevenir biblioteques socialment responsables.

Proposem tres eixos: el paper que pot jugar la biblioteca com a espai d’aprenentatge permanent, quins rols han de desenvolupar els professionals i amb quins altres agents es pot cooperar per desenvolupar un teixit educatiu que arribi a tota la ciutadania.

0 comentaris: