8.10.08

Els mestres expressen el seu compromís amb el país

Els mestres reivindiquen sense embuts el català com a llengua vehicular a les aules

Els sindicats majoritaris de mestres als diferents territoris dels Països Catalans, USTEC al Principat, STEPV al País Valencià i STEI-I a les Illes Balears, han presentat un manifest a València coincidint amb la Diada del 9 d'octubre. En el document, que es va donar a conèixer l'11 de setembre, els mestres d'arreu del país reclamen que el català sigui definitivament la llengua vehicular a les aules dels Països Catalans ja que és la llengua pròpia del país i és aquella amb la qual és més imprescindible que els alumnes surtin amb totes les competències.

El manifest dels treballadors de l'ensenyament porta per nom 'Prou agressions a la llengua' i reflecteix l'enorme enuig que tenen els mestres davant els permanents atacs que des dels sectors espanyolistes es llança al model d'educació en llengua catalana. En aquest sentit, els tres sindicats es “manifesten a favor de continuar la tasca de normalització lingüística iniciada normativament amb l'aprovació dels respectius Estatuts d'Autonomia” i critiquen durament que mentre del castellà “deriva un deure constitucional de conèixer-lo que s’aplica a tots els ciutadans, de l’oficialitat del català no se n’ha deduït un deure similar, amb una evident discriminació jurídica i amb un greu desavantatge per a la generalització del seu coneixement i ús”.

Els sindicats signants del document recorden la funció integradora de l'ensenyament en un territori i afirmen que el que cal davant dels que intenten imposar el “monolingüisme espanyol” són “programes educatius que tenen com a finalitat que l’alumnat assolesca una bona competència comunicativa en la llengua pròpia del país, el català, i els prepare per a un món multilingüe, independentment de quina siga la llengua familiar”. Així mateix, els impulsors emprenen aquesta iniciativa amb l'objectiu final de "restablir els usos normals i històrics que ha tingut la llengua catalana al si de les societats catalana, illenca i valenciana fins que, per raó de la força, s’ha imposat el castellà com a única llengua oficial de l’Estat".

Font: Tribuna Catalana