29.10.08

Pimes que innoven en sostenibilitat


la innovació és sens dubte una de les principals dimensions de la Responsabilitat Social d'una empresa. I ho és en un doble sentit.

Per una banda, la inversió en Recerca, Desenvolupament i Innovació permet que l'empresa tingui més garanties de supervivència, de desenvolupament i, per tant, de ser sostenible econòmicament i garantir els llocs de treball i la generació de riquesa. Aquesta és una gran responsabilitat de l'empresa i, segons el plantejament europeu de l'RSE, també forma part claríssimament d'aquest enfocament de gestió.

Però per altra banda, la innovació és una oportunitat de desenvolupar productes que millorin el seu rendiment ambiental o que millorin els impactes socials, laborals, etc. Atenent a la preocupació actual per la sostenibilitat del Planeta, tots els esforços en innovació ambiental han de ser especialment incentivats, ben valorats, reconeguts pels mercats i situats en una política d'RSE.

Lligant aquest doble sentit de la innovació socialment responsable, hi ha moltes pimes que tenen aquesta visió del negoci clarament situada en el que seran els mercats del futur, cada cop més sensibles a les necessitats i requeriments de la societat.

En la meva feina com a assessor d'empreses, tinc l'oportunitat de parlar amb força directors i presidents de pimes. La setmana passada vaig conèixer el director general de Technofont, una pime ubicada a Reus que fabriquen radiadors, i m'avançava una notícia que apareix ara a la premsa:


TECHNOFONT desenvolupa un sistema intel·ligent de control domòtic de la calefacció

TECHNOFONT, empresa que reinverteix una parte important de la seva facturación per a investigar, disenyar i oferir al mercat solucions diferents, eficients i rendibles en calefacció, acaba de desenvolupar un producte d'innovació mundial, el DOMHOTIC HOT.

TECHNOFONT demostra així, que està a l'avantguarda de la tecnologia i presenta un revolucionari i únic sistema de calefacció centralitzada que alhora permet domotizar l'habitatge a partir del comandament de la calefacció, tot això amb una instal·lació ràpida i senzilla, sense haver de fer modificacions en la instal·lació elèctrica de l'habitatge, amb un servei tècnic permanent i una garantia d'ús de 10 anys.

DOMHOTIC HOT permet a l'usuari controlar el consum elèctric i de calefacció de casa seva i gestiona la potència disponible i necessària per al perfecte funcionament de la calefacció, i a més aporta grans beneficis com un considerable estalvi, ja que aquest sistema de calefacció consumeix menys que un sistema de calefacció de gas, com així ho demostra l'estudi avalat per GREA (Grup de Recerca en Energia Aplicada) i per l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.

Amb aquest sistema, TECHNOFONT pot controlar a distància i des de la seva central, si hi ha algun tipus d'incidència, i davant qualsevol eventualitat, comprova l'estat de la instal·lació i actua sobre el sistema sense haver de fer cap tipus de desplaçament.

L'RSE afecta les empreses i aquestes han de mirar l'impacte al llarg de la cadena de proveïment. Riu amunt en les compres. Però també riu avall, observant l'impacte que no genera l'empresa però que sí que genera l'usuari final amb els seus productes. Per això, una solució en calefacció que tingui un alt rendiment energètic, que disminueixi els consums, és una línia de treball encertada que mereix que la destaquem.

A més, el fet de minimitzar els desplaçaments del personal tècnic ja que moltes reparacions es podran solucionar telemàticament també és una excel·lent notícia ja que es disminueixen emissions de CO2, augment de la mobilitat, i fins i tot té un impacte social en poder atendre amb major rapidesa persones grans o impedides que requereixin una atenció urgent en la seva calefacció.

Per a les persones que no comprenen el sentit de l'RSE i com les pimes s'hi poden posar, aquest n'és un bon exemple aplicat al producte.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Excelente! Uno de los grandes temas en los que debemos centrar la atención es justamente este: mostrarles a las PyMes que la innovación en su gestión de negocios es posible y rentable.

Muy buen aporte!

Josep Maria Canyelles ha dit...

Gracias, Fernando, por tu valoración. Ya sea aquí o en Argentina, la RSE de las Pimes está poco reconocida. La de las grandes compañías la oculta. No se lo achaco a esas grandes; más bien creo que los que promovemos la RSE debemos procurar compensarlo y dar a conocer buenas prácticas de RSE en Pimes.