28.10.08

I Jornada de Relacions Laborals del Tercer Sector

L'AEISC organitza la I Jornada de Relacions Laborals del Tercer Sector

L’AEISC, Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya, organitza una Jornada de Relacions Laborals del Tercer Sector gratuïta, que tindrà lloc el dimecres 10 de desembre de 9 a 17 hores a la Sala d’Actes de la Secretaria General de Joventut, i que anirà a càrrec de l’Hble. Sra. Carme Capdevila, Consellera d’Acció Social i Ciutadania, i del Sr. Xavier Puig, President de l’AEISC.


És la primera vegada que es celebra a Catalunya aquest tipus de jornada, que té per objectiu reflexionar plegats al voltant de les relacions laborals del Tercer Sector i aprofundir en el paper que desenvoluparan els diversos agents en el futur del nostre sector i en el disseny de les seves relacions laborals.

A l’acte hi haurà representants de les Patronals del Tercer Sector, Sindicats i Administracions Públiques, la qual cosa permetrà gaudir d’una visió plural, en un context socioeconòmic particularment delicat i normativament molt influenciat per la publicació del I Convenio Estatal de Intervención Social.

Aquest és un tema clau per al futur del sector.