3.2.18

Canyelles, expert en turisme socialment responsable i DTR

[ca] Presentem la trajectòria de Josep Maria Canyelles en matèria d'RSE i Sector turístic. Actualment, des de Vector 5 · Excel·lència i Sostenibilitat, treballem el turisme socialment responsable i les destinacions turístiques responsables (DTR) en tant que sector estratègic de l'economia i que considerem que ha de fer un gran salt endavant en la gestió de l'RSE, tant a nivell corporatiu com en una visió de territori. Podeu trobar reflexions, propostes i informacions al canal de turisme responsable de Responsabilitat Global. I tot seguit us mostrem alguns dels continguts publicats:

[es] Presentamos la trayectoria de Josep Maria Canyelles en materia de RSE y Sector turístico. Actualmente, desde Vector 5 · Excelencia y Sostenibilidad, trabajamos el turismo socialmente responsable y los destinos turísticos responsables (DTR) en tanto que sector estratégico de la economía y que consideramos que debe hacer un gran salto adelante en la gestión de la RSE, tanto a nivel corporativo como en una visión de territorio. Pueden encontrar reflexiones, propuestas e informaciones en el canal de turismo responsable de Responsabilitat Global. Y a continuación les mostramos algunos de los contenidos publicados:

Esdeveniments i Formació / Eventos y formación
Marian Muro, directora general de turisme de la Generalitat de Catalunya: Pla Estratègic del Turisme a Catalunya.
Carla Salvador, directora de Creuers i Màrqueting de l'Autoritat Portuària de Barcelona: el turisme a Barcelona.
Josep Maria Canyelles, expert en Responsabilitat Social Corporativa (Responsabilitat Global, Vector 5): el turisme sostenible i responsable a Catalunya.

Projecte pioner / Proyecto pionero: Penedès · Destinació Turística Responsable
 
Entrevista al Canal Blau TV: Penedès Destinació Turistica Responsable

Congrés Turisme Responsable en Destinacions /  Congreso Turismo Responsable en Destinos / Responsible Tourism in Destinations

Compareixença parlamentària amb motiu del projecte BCN World

Veure vídeo intervenció Josep Maria Canyelles. De 17:55:24 a 18:11:22 - Durada: 15 m. 58 s.

Notícies i reflexions


Referències / Referencias

Afirmacions
 • Fa molts anys que em dedico a promoure la responsabilitat social d'empreses i organitzacions però fa un parell d'anys que he fet una opció per mirar de focalitzar molt més aquells sectors que, com és el cas del turisme, són estratègics per al país. En aquells sectors que són més estratègics per al país hem de fer un esforç entre tots perquè incorporin l'RSE com un enfocament central, com a empreses i com a cadenes de proveïment, i també com a sector perquè també conforma un atribut de la marca de país.
 • M'agrada parlar de Destinació Turística Responsable, perquè més enllà del que faci una empresa en particular hem de treballar-ho amb un enfocament més potent, que es vinculi a tot el context empresarial i a tot el context territorial, a les aliances i els packs turístics, a tota la cadena de proveïment i de valor.
 • Algunes destinacions han incorporat l'atribut de la sostenibilitat però aquest concepte fa més referència a l'impacte final, cosa que és bàsica. Però quan parlem de Destinació Turística Responsable (DTR) no parlem només del resultat sinó del procés de gestió que ha d'assegurar el resultat a partir de la implicació dels operadors i agents.
 • Quan en un territori es vol crear una marca des de dalt, hi ha el risc de formular un encàrrec que tingui molt màrqueting i inclogui atributs de sostenibilitat i responsabilitat, però amb poca profunditat i nul·la autenticitat. Quan treballem amb els operadors del territori fem que el procés que va de dalt a baix i el que va de baix a dalt es trobin, i que la pròpia creació de la marca sigui en ella mateixa més creïble i més sostenible.
 • Catalunya no és una destinació sinó una suma de destinacions, molt diverses entre elles. Per a construir una combinació d'atributs de la marca amb una identitat que aporti sentit, proposo atorgar un paper a la responsabilitat, com un atribut de país. Potser no podem liderar models de sostenibilitat ambiental, però tenim potencial i una oportunitat per liderar en termes de responsabilitat, en transparència i diàleg, en valors humanístics, socials, culturals i democràtics, en bon tracte, honestedat i autenticitat, en excel·lència i innovació.
 • El patrimoni d'interès turístic no sols té una dimensió material sinó que fins i tot els monuments tenen un valor immaterial. Per això hem de saber gestionar de manera excel·lent els actius intangibles. No n'hi ha prou amb la qualitat -si no en tens no estàs al mercat-; no n'hi ha prou amb la sostenibilitat -cada cop formarà part d'una exigència i sensibilitat més gran-; mirem com introduïm la gestió dels valors i com en fem part de la identitat i un factor diferencial. Si hem de gestionar intangibles necessitem una empresa que sigui capaç d'entendre i gestionar els seus propis intangibles. Aquest tipus d'empresa -culturalment més avançada- coincideix que és l'empresa que també sol gestionar l'RSE. 
Afirmaciones
 • Hace muchos años que me dedico a promover la responsabilidad social de empresas y organizaciones pero hace un par de años que he hecho una opción para tratar de focalizar mucho más aquellos sectores que, como es el caso del turismo, son estratégicos para el país. En aquellos sectores que son más estratégicos para el país debemos hacer un esfuerzo entre todos para que incorporen la RSE como un enfoque central, como empresas y como cadenas de abastecimiento, y también como sector que también conforma un atributo de la marca de país.
 • Me gusta hablar de Destino Turístico Responsable, porque más allá de lo que haga una empresa en particular debemos trabajar con un enfoque más potente, que se vincule a todo el contexto empresarial y en todo el contexto territorial, a las alianzas y los packs turísticos, en toda la cadena de abastecimiento y de valor. 
 • Algunos destinos han incorporado el atributo de la sostenibilidad pero este concepto hace más referencia al impacto final, lo que es básico. Pero cuando hablamos de Destino Turístico Responsable (DTR) no hablamos sólo del resultado sino del proceso de gestión que debe asegurar el resultado a partir de la implicación de los operadores y agentes.
 • Cuando en un territorio se quiere crear una marca desde arriba, existe el riesgo de formular un encargo que tenga mucho marketing e incluya atributos de sostenibilidad y responsabilidad, pero con poca profundidad y nula autenticidad. Cuando trabajamos con los operadores del territorio hacemos que el proceso que va de arriba a abajo y el que va de abajo a arriba se encuentren, y que la propia creación de la marca sea en sí misma más creíble y más sostenible. 
 • Cataluña no es un destino sino una suma de destinos, muy diversas entre sí. Para construir una combinación de atributos de la marca con una identidad que aporte sentido, propongo otorgar un papel a la responsabilidad, como un atributo de país. Quizás no podemos liderar modelos de sostenibilidad ambiental, pero tenemos potencial y una oportunidad para liderar en términos de responsabilidad, en transparencia y diálogo, en valores humanísticos, sociales, culturales y democráticos, en buen trato, honestidad y autenticidad, en excelencia y innovación. 
 • El patrimonio de interés turístico no sólo tiene una dimensión material sino que incluso los monumentos tienen un valor inmaterial. Por eso tenemos que saber gestionar de manera excelente los activos intangibles. No basta con la calidad  -si no tienes no estás en el mercado-; no basta con la sostenibilidad  -cada vez formará parte de una exigencia y sensibilidad-; miremos cómo introducimos la gestión de los valores y como los hacemos parte de la identidad y un factor diferencial. Si hemos de gestionar intangibles necesitamos una empresa que sea capaz de entender y gestionar sus propios intangibles. Este tipo de empresa  -culturalmente más avanzada- coincide que es la empresa que también suele gestionar la RSE.