5.2.18

Agència de Residus de Catalunya: 1,8M€ a projectes empresarials de foment de l'economia circular

  • L'Agència de Residus de Catalunya destina 1,8 milions d'euros a 66 projectes empresarials de foment de l'economia circular
  • Aquesta quantitat dobla la que es va atorgar l’any passat a aquest tipus de projectes i evidencia l’aposta clara de la Generalitat per millorar l'eficiència en l'ús dels recursos materials
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha resolt atorgar 1,8 milions euros per subvencionar 66 projectes empresarials vinculats al foment de l’economia circular. La convocatòria dels ajuts, corresponents al 2017 i publicada el mes d’abril passat, s’ha centrat en afavorir projectes per millorar l'eficiència en l'ús dels recursos materials, i s’hi ha destinat el doble del pressupost que l’any anterior.

Desenvolupament i proves pilot

39 dels projectes subvencionats són estudis d'obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis. Hi figuren, per exemple, una prova pilot per reutilitzar els auriculars d’un sol ús dels transports turístics, d’un promotor del Prat de Llobregat (Baix Llobregat); una altra per analitzar la potencialitat d’un sistema de recollida d’envasos de sidra, d’un promotor de Palau-Sator (Baix Empordà); un estudi per conèixer el potencial de valorització en la formulació de fertilitzants de diferents residus generats per les empreses catalanes, d’un promotor de Balaguer (Noguera); un projecte pilot per desenvolupar envasos plàstics multicapa recirculables, d’un promotor de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental); o un projecte pilot per valoritzar les cendres de les calderes de biomassa alimentades amb restes de poda i de cep, d’un promotor de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

Implementació de productes i serveis

Els 27 restants són projectes d'implementació en el mercat de nous productes o serveis. En destaquen un centrat en el disseny i posada en marxa d’un sistema de reutilització de matalassos fora d’ús després d’higienitzar-los i condicionar-los, d’un promotor de Camarasa (Noguera); un servei de caire ambiental per donar ocupació a persones en risc d’exclusió consistent en un espai virtual per a la reutilització de béns de segona mà, d’un promotor de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès); la creació d’un mostrari de fils i teixits fabricats amb residus, d’un promotor de Sabadell (Vallès Occidental); la creació d’un aplicatiu mòbil per donar suport al compostatge familiar, comunitari i de grans generadors de matèria orgànica, d’un promotor de Taradell (Osona); la creació d’un servei de gestió de sistemes d’impressió per a afavorir la seva desmaterialització, d’un promotor de Viladecans (Baix Llobregat); o un projecte per obtenir materials plàstics biodegradables de les closques de fruits secs, d’un promotor de Reus (Baix Camp).

Valorització i ecodisseny

Per categoria, la majoria (28) se centren en la millora en la valorització de residus, seguits de l’ecodisseny (18), les noves aplicacions de materials reciclats (9), la simbiosi industrial (5), la reutilització de productes (5), i els serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (1).

Per demarcacions, 47 dels projectes corresponen a beneficiaris de Barcelona, dos del Camp de Tarragona, vuit de la Catalunya Central, sis de Girona i tres de Lleida.

Millora del comportament ambiental

Els ajuts són un instrument posat a l'abast de les empreses per millorar el seu comportament ambiental en matèria de prevenció de residus i accelerar la transició cap a models de producció i consum més circulars. S'emmarquen en l'àmbit de les actuacions impulsades per la Generalitat per assolir aquests objectius.

Les pimes són un segment del teixit empresarial que porten a terme una funció decisiva en la creació d'ocupació i, en termes generals, constitueixen un factor d'estabilitat social i desenvolupament econòmic. Per aquest motiu, les bases de la convocatòria han ofert condicions més avantatjoses per a aquest tipus d'empreses.

Per ampliar la informació sobre els projectes subvencionats, la tipologia, els beneficiaris i la distribució territorial, vegeu l’annex.

Font: gencat.cat

0 comentaris: