12.2.18

Decàleg de l’Ètica empresarial de la FEGP @_FEGP

La Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) ha reeditat el document que conté el Decàleg de l’Ètica empresarial. És un compendi de deu clàusules que incideixen en els objectius, els mitjans i els valors que haurien d’assumir els directius de les empreses.

El promptuari, que es va redactar de resultes de l’Any ADEG 2006, proposa que actuar d’acord amb l’ètica empresarial implica que, a més de generar riquesa (valor afegit) i de vetllar per la seva continuïtat, l’empresa ho ha de fer amb actituds i maneres que garanteixin una missió a partir dels valors i els objectius prioritaris que es descriuen en el Decàleg.

En el seu moment Responsabilitat Global va divulgar el decàleg, impulsat per l'ADEG, ara reconverida en FEGP (9.8.08 Decàleg de l’ètica empresarial)

Accés al PDF

0 comentaris: