21.2.18

La UNESCO celebra el Dia de la Llengua amb el repte de preservar la diversitat lingüística per contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Avui 21 de febrer és el Dia Internacional de la Llengua materna, promogut per la UNESCO. El lema que ha escollit per a celebrar l'edició d'enguany 2018 és preservar la diversitat lingüística i promoure el plurilingüisme per donar suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, continguts a l'Agenda 2030.

Els ODS estan plantejats transversalment i els temes de diversitat lingüística i cultural es poden vincular a diferents objectius, especialment l'Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva i de qualitat per a tothom i promoure l’aprenentatge al llarg de la vida,  l'Objectiu 16: Promoure societats justes, pacífiques i inclusives, i el Objectiu 11: Fer les ciutats inclusives, segures, resilients i sostenibles, el 4 en el camp educatiu, el 16 en el camp de governança i l'11 quant a les ciutats i territoris. De fet, la meta quarta de l'11 estableix: Enfortir els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.

Però també l'Objectiu 8: Fomentar el creixement econòmic i l’ocupació inclusius i sostenibles, i el treball decent per a tothom i l'Objectiu 12: Garantir models de consum i producció sostenibles pel que fa més directament a les empreses tant internament com externament.

Encara podríem afegir l'Objectiu 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats a partir del sentit modern de la salut. I en els casos de comunitats indígenes també caldria incloure l'Objectiu 10: Reduir la desigualtat dins i entre els països


             

Per sumar-nos al Dia, hem publicat aquest article:

0 comentaris: