12.2.18

Reportatge a l'ARA sobre intel·ligència límit: ACIDH

El diari ARA ha publicat un reportatge sobre l’Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà (ACIDH)

Nens i adolescents amb intel·ligència límit. Tot i presentar dèficits adaptatius, relacionals i de cura personal, les persones amb intel·ligència límit poden dur una vida personal i professional plena

L’Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà (ACIDH) va ser fundada el 1994 per la germana Montserrat Baró quan va descobrir un col·lectiu amb unes capacitats intel·lectuals que estaven just per sota del que l’OMS considera normal. El seu quocient intel·lectual se situa entre 70 i 85 i presenten un dèficit de la seva capacitat adaptativa i en funcions com la comunicativa, la seguretat, la cura personal o l’autocontrol, cosa que les fa vulnerables a l’hora de desenvolupar-se en l’àmbit personal, social, educatiu i laboral. Una realitat que encara costa detectar de manera precoç, batejada com a intel·ligència límit (IL), i que des d’ACIDH fa temps que treballen per divulgar i desmitificar.

Alguna de les últimes entrades sobre l'ACIDH:

0 comentaris: