27.2.18

Debat a ESADE sobre tendències en reporting no financer #cicloSeresEsade @ESADEisocial‏ @Silvia_DKV @DKVSeguros @fund_adecco @garrigues_es

Ha tingut lloc una sessió a Esade sobre Noves tendències en reporting no financer i rendició de comptes en el marc del Cicle ESADE - Fundació SERES.

El Reial decret llei 18/2017, de 24 de novembre, va traslladar a l'estat espanyol la directiva europea que obliga les empreses d'interès públic i de més de 500 empleats a publicar una memòria d'informació no financera. En aquesta sessió, s'ha volgut analitzar els reptes que aquest Reial decret llei planteja i l'estat actual del reporting de les empreses.

Ignasi Carreras, director de l'Institut d'Innovació Social d'ESADE, ha presentat la sessió. Carreras va formar part del Consell directiu del GRI. Recorda que el sector empresarial demanava el mínim d'indicadors per facilitar la realització dels informes mentre que les ONG demanaven molts indicadors i finalment calia arribar a un consens. Segons Carreras, aleshores ja es preveien dues tendències, el report or explain, i l'informe integrat. La integració té l'avantatge que cal posar el mateix èmfasi o qualitat en tots els temes. El que ha avançat més és el reporting a Europa, però també el reporting integrat.

El primer a intervenir a la taula rodona ha estat Claudio Doria, soci de Garrigues, que ha explicat com està la transposició de la directiva europea d'informació no financera. Creu que s'hi introduiran mesures tècniques per corregir deficiències però que no variarà fonamentalment. Si la informació fos integrada, l'auditor tindria un paper més rellevant ja que hauria d'auditar però ara sols ha de verificar si la informació hi és o no. De moment això no s'ha transposat a l'estat espanyol, segurament perquè ja es veu prou.

Doria ha explicat que l'objectiu és millorar la sostenibilitat i la transparència per als grups d'interès i que cada cop hi ha més inversors que s'interessen pels riscos de les empreses en relació amb aspectes no financers que abans no eren tan rellevants com actualment. La norma suposarà un primer pas si bé una mica descafeïnat respecte al model anglès (llei Modern Slavery Act, que obliga dir què fas). Hi ha cadenes del sector moda, per exemple, que no necessàriament hi estaran incloses.

Per Doria,  la norma entra bastant en detall en com s'ha de fer, en els temes específics. En tot cas, no contempla règim de sancions perquè seria difícil d'establir, i malgrat que hi ha l'obligació dona la sortida de poder explicar perquè no se n'informa, i si no es diu res s'espera que sigui el propi mercat que ho valori.

Silvia Agulló, directora de Negoci Responsable i Reputació de DKV Assegurances ha explicat que reporten des de l'any 2001 de forma voluntària, de manera que estan acostumats a gestionar moltes dades i indicadors, si bé ara tocarà demanar alguns indicadors nous, que no els havien aparegut com a materials, fet que serà com reviure els inicis de fer memòries. En aquest sentit, hi ha alguns indicadors de drets humans que fins ara no havien considerat i que els ha obligat a tornar a aprendre a trobar com obtenir les dades, amb reunions internes també amb financers.

Amb el repòrting integrat la companyia es pot explicar millor, segons Agulló. Els ha permès reflexionar sobre com ser transparents, connectar un discurs fluid sobre la relació amb cada grup d'interès, i haver d'explicar internament com apliquen aquest reporting, trobant la manera d'explicar què fa la companyia, com és responsable. Des de l'any passat, una part de la remuneració dels directius és variable, fet que comporta un esforç de mesurar. En aquest context, la memòria integrada és una eina fonamental per mesurar i comunicar.

En el seu cas -afirma Agulló- és el conseller delegat, el Dr. Josep Santacreu, qui estira de l'RSE des del començament. En aquest sentit, afirma que se senten afortunats, i que ara ja és tota l'estructura de l'empresa que, després de la pluja fina de tants anys, ha assumit la cultura responsable. Respecte als ODS, Agulló ha repassat alguns dels que els resulten més importants si bé el nuclear per a DKV és el de salut.

Marc Ponce, adjunt a la direcció d'RSE de Grup Adecco, ha explicat que l'important era aprendre a treballar amb els grups d'interès i que sovint no es coneix prou la importància d'identificar la materialitat. Van saber anticipar-se a les normatives que havien de venir. Han treballat la identificació de la materialitat a nivell interdepartamental i van trobar 5 elements materials: gestió de persones, relació amb clients, anticipar-se a canvis tecnològics, compliance...

Segons Ponce, sovint es tendeix a mirar la diversitat corporativa segons etiquetes, i van veure que era una matèria amb riscos molt importants, per exemple de discriminació per edat, discapacitat, sexe... D'aquí es va impulsar una iniciativa per apostar per la diversitat des del propi negoci. Ha estat important la implicació del comitè de direcció, valorant sobretot el risc de negoci a llarg termini que podia suposar. Un altre aprenentatge és que ha estat la Fundació qui ha liderat el projecte per a l'empresa, esdevenint un laboratori i un actor clau, no limitant-se a ser una estructura corporativa sols orientada a la filantropia. Els resultats es veuran aviat.