29.5.10

Un pas més cap al Codi de Gestió Sostenible dels territoris rurals

Celebrat a Mallorca un workshop, que ha comptat amb la participació dels territoris rurals que formen part del projecte Gestió Sostenible Rural

Gerents i tècnics dels Grups d’Acció Local de Catalunya, Aragó i les Illes Balears van participar els passats 13 i 14 de maig en un workshop per a l’adaptació del Codi de Gestió Sostenible de la Garrotxa i el Collsacabra a la resta de territoris rurals que formen part del projecte de cooperació Gestió Sostenible Rural (CGS) d’implantació de l'RSE en les empreses beneficiàries dels ajuts Leader .

Les jornades que van tenir lloc a la Seu Social de Sa Nostra a Palma de Mallorca, van ser inaugurades per la Directora General de Responsabilitat Social Corporativa del Govern de les Illes Balears, Maria Durà Febrer; pel Director General d'Administracions Públiques, Rafael Oliver Mas i pel president del Grup d’Acció Local Associació Mallorca Rural, Jaume Orell Canals.

El Codi de Gestió Sostenible és una eina que compromet les empreses i entitats beneficiàries d’ajuts públics a adoptar polítiques de gestió econòmica, social i ambiental respectuoses amb les persones i l’entorn , amb l’objectiu estratègic últim de millorar la qualitat integral del territori i tendir cap a la sostenibilitat. Aplicar el CGS equival, per tant, a fomentar la Responsabilitat Social de les Empreses i a afavorir, d’aquesta manera, un procés de reflexió interna a favor del creixement equilibrat i sostenible no només de la pròpia organització, sinó també del territori que l’envolta. Això significa actuar en conseqüència amb els 29 compromisos que el conformen i que paral·lelament es despleguen en indicadors de caràcter quantitatiu o qualitatiu per mesurar resultats i fixar objectius. De fet, és el valor resultant d’aquests paràmetres els que han de proporcionar la informació necessària a les organitzacions per a la presa de decisions a mig i llarg termini en matèria de desenvolupament sostenible.

En el marc del workshop, el assistents van fer una anàlisis exhaustiva d’aquests compromisos i indicadors per tal de confirmar la seva idoneïtat en relació a la totalitat dels territoris rurals on es portarà a terme la seva implantació, i se’n van fer les modificacions a partir de les seves aportacions.

El CGS incorpora un element diferenciador respecte altres guies o eines de mesura de l'RSE com és la identificació d’una relació específica d’indicadors vinculats al concepte de Territori (IT), que permeten posar de relleu la forma i la intensitat amb què les organitzacions/entitats econòmiques contribueixen a la seva valorització i desenvolupament sostenible. En aquest sentit, també es va realitzar un debat en relació als indicadors que han de ser IT i els conceptes i valors que han identificar i mesurar.

Nota: Josep Maria Canyelles (Responsabilitat Global) i Xavier Agulló (Ètia) estan portant a terme els tallers de sensibilització sobre l'RSE en cadascun dels 18 territoris que formen part d'aquest programa