12.5.10

Ajuts per a l'elaboració i implantació de plans d'igualtat

El BOE de 12 de maig de 2010 es publica l'Ordre IGD/1210/2010, de 29 d'abril, per la qual es convoquen les ajudes a la petita i mitjana empresa i altres entitats per a l'elaboració i implantació de plans d'igualtat (empreses de 30 a 250 persones treballadores), corresponents a l'any 2010. Empreses de 30 a 250 persones.

La concessió de les subvencions regulades en aquesta Ordre tindran com a objecte l'adopció en l'àmbit de les relacions laborals, d'un pla d'igualtat tendent a assolir en l'empresa la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes ia eliminar la discriminació per raó de sexe en les petites i mitjanes empreses i altres entitats. La quantia de cada subvenció es determinarà per l'import total de les despeses incorregudes i amb un màxim de 10.000 € cada subvenció.

El termini per a sol·licitar-les és de 30 dies naturals a partir de la publicació al BOE. Recordem l'obligatorietat d'implantar un Pla d'igualtat a les empreses a partir de 250 persones i a les que el seu conveni ho contempli. Recordem també que per aconseguir el distintiu d'igualtat, les empreses hauran fet com a mínim un Pla d'igualtat i hauran implantat algunes accions. A les empreses que es presentin a concursos, el tenir un Pla d'igualtat els sumarà punts i prestigi en materia de responsablitat social. Totes les empreses han de tenir implantat un "protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe".

Informació publicada amb la col·laboració de www.mers.es  mespinosa@mers.es

BOE