20.5.10

L’Ajuntament de Mollerussa edita una guia per fomentar l’orientació professional no sexista

L’Ajuntament edita una guia per fomentar l’orientació professional no sexista
L’Ajuntament de Mollerussa ha editat una guia per treballar els aspectes bàsics de l’orientació professional no sexista amb l’objectiu que els joves escullin una professió en base al seu interès i a les competències adquirides i evitant els prejudicis de gènere. Aquesta guia, de la qual se n’han editat mil exemplars, està adreçada a alumnes de 4t. de Secundària i serà distribuïda abans que finalitzi aquest curs per tal que es pugui treballar dins les aules l’orientació professional igualitària.

La guia, que s’acompanya amb alguns exercicis pràctics, s’estructura en quatre punts a través dels quals es tracten els diferents aspectes que poden ajudar a planificar l’elecció professional i conèixer algunes dades que ens indiquen aspectes que poden influir en la decisió. El primer lloc, s’exposen dades estadístiques sobre diferents ocupacions i la presència que hi tenen homes i dones. En segon lloc, es parla dels missatges que reben del nostre entorn i com aquestes informacions poden influir en la nostra decisió. En el tercer punt, es defineixen alguns conceptes bàsics per donar a conèixer i explicar alguns dels fenòmens que tenen lloc dins el món laboral i finalment també s’exposen alguns exemples d’ocupacions en què encara hi ha una presència molt majoritària d’un o l’altre sexe.

Aquesta acció, que s’emmarca dins del programa “Xarxa d’Agents Locals d’Igualtat” promogut per la Diputació de Lleida i al qual l’Ajuntament de Mollerussa està adherit, es complementa amb tallers per als alumnes amb l’objectiu de donar-los eines per reflexionar i analitzar els propis interessos i competències de cara a escollir una professió. Així mateix també està previst fer un taller per a pares i mares per tal que puguin acompanyar als seus fills i filles en el procés de decisió.

Font: www.mollerussa.cat