5.5.10

Responsabilitat Social de les Organitzacions (RSO) envers la família (i II)

Xarxanet.org publica la segona part d'un article de Josep Maria Canyelles sobre la Responsabilitat Social de les Organitzacions (RSO) envers la família. Properament anunciarem la segona part de l'article.

LES ORGANITZACIONS NO LUCRATIVES HAN D’ASSUMIR UNES RESPONSABILITATS SOCIALS, ENTRE LES QUALS EN RELACIÓ AMB LA FAMÍLIA. EN AQUEST ARTICLE ES PROPOSA UNA BONA PRÀCTICA PER A CADASCUNA DE LES TRES RELACIONS AMB LES ENTITATS: SOCI, VOLUNTARI I TREBALLADOR.


... de Josep Maria Canyelles

Com dèiem en el darrer apunt, donem a conèixer dues bones pràctiques envers la Responsabilitat Social de les Organitzacions, en aquest cas les relacionades amb dues formes de relacionar-se amb una ONG: com a voluntari i com a soci.

[Llegir primera part a xarxanet.org]
[Llegir segona part a xarxanet.org]

També podeu accedir al PDF amb tot l'article, però recordeu de fer les aportacions i el debat al bloc de xarxanet per a poder-les compartir amb el màxim de sensibilitats del món associatiu!

Publicat en castellà a Diario Responsable i a Expoknews