5.5.10

El Barça esquiva la paritat de gènere

El Govern aprova un decret per fomentar la presència de les dones a les juntes directives dels clubs

La portaveu del Govern, Aurora Masip, ha anunciat que l'executiu català ha aprovat un nou decret d'entitats esportives en el qual s'insta als clubs a "tenir paritat de gènere a les juntes directives".

Però aquest decret no afectarà a la junta directiva que surti escollida en les properes eleccions a la presidència del FC Barcelona, ja que segons ha explicat Aurora Masip "aquest decret entrarà en vigor 20 dies després de la seva publicació al DOGC". En aquest sentit, Nadal ha especificat que "les eleccions del Barça seran convocades abans que aquest decret entri en funcionament"

Aquest decret també amplia el mandat de les entitats de 4 a 6 anys i manté els dels club, que és de 6 a 8 anys. Per últim, també inclou que es considerarà esportista català als estrangers que portin 2 anys empadronats a Catalunya.

Veure vídeo a e-notícies
Font: e-noticies.cat