1.5.10

Acte pel reconeixement europeu de l’Arc Mediterrani

L’Institut Ignasi Villalonga ha finalitzat després de quatre anys un ambiciós projecte, el Llibre Blanc de les Infraestructures de l’Arc Mediterrani. L’objectiu d’aquest llibre ha estat fer una diagnosi de les necessitats, principalment de transport, a més de realitzar una proposta d’estratègies relatives a infraestructures i serveis, models de finançament, de gestió i explotació. S’han realitzat reunions amb Cambres de Comerç, Col·legis d’Economistes i d’Enginyers Industrials, associacions empresarials, ports, el món sindical i les universitats. En total, han participat 366 entitats en els 33 debats realitzats.

A més es dona la circumstància que el nostre Llibre Blanc de les Infraestructures de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) és l’únic informe d’una institució privada de l’Euram aprovat en el procés preparatori del definitiu Llibre Blanc del transport europeu. En aquest sentit, estem parlant, per tant, d’una capacitat d’incidència en la UE que hem de saber aprofitar.

La Unió Europea (UE) revisarà els seus plans de transport durant l’any 2010, coincidint amb la presidència espanyola; per tant, ara és el moment adequat perquè es decidesca la incorporació de l’arc mediterrani com a eix prioritari de comunicació intermodal transeuropea i resolguem aquesta gravíssima mancança.

Per tot això, hem organitzat un acte el pròxim 7 de maig de 2010 al Palau de Congressos de València per aconseguir el reconeixement europeu de l’eix mediterrani. Participaran els governs regionals de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani, les cambres, els col·legis professionals, les universitats, i les associacions empresarials i grans empreses clau per a la logística i el transport.

Per a més informació, podeu anar a: Acte pel reconeixement europeu de l’Arc Mediterrani. València, 7 de maig de 2010