6.4.14

Reunió de COGITA a Barcelona per trobar les millors pràctiques de foment de l'RS per a pimes

Divendres 28 març 2014

Ha tingut lloc a Barcelona una nova trobada del programa europeu COGITA, que pretén millorar la qualitat de les polítiques públiques de promoció de la responsabilitat social.

En aquesta ocasió, la trobada ha servir per a conèixer amb major profunditat dues de les bones pràctiques que han rebut més interès per part dels organismes participants, algunes de les quals han manifestat interès per poder desenvolupar accions similars en els respectius territoris.

Les dues bones pràctiques han estat el programa tRanSparÈncia (Catalunya) i el programa Quadrant (Bèlgica), que no solament han estat presentades en detall sinó que s'han establert comparacions i s'han identificat els punts forts i febles de cadascuna, per tal de poder fer una transferència de les millors característiques de cadascun i que es puguin adaptar a les circumstàncies de cada territori.


tRanSparÈncia va fer possible que 11 grans empreses catalanes proposessin a 64 pimes de la seva cadena de proveïment un procés de gestió de l'RSE, de manera que té per objectiu la implantació de la Responsabilitat Social Empresarial al llarg de la cadena de proveïment, i es tracta d'un projecte pioner a nivell mundial destinat a fomentar una major competitivitat de les pimes catalanes. La promoció d'un nou model de relació entre les grans multinacionals amb seu a Catalunya i les seves pimes proveïdores, basada en una corresponsabilitat per impulsar les pràctiques de gestió responsables al llarg de la cadena de subministrament. El programa va tenir la col·laboració tècnica del Global Reporting Initiative, el referent mundial en elaboració de memòries de sostenibilitat.

En el cas del programa català, tRanSparÈncia, s'ha fet una presentació a partir dels propis participants en el programa que va tenir lloc al 2011. Així es va poder sentir els punts de vista d'una gran empresa, una pime i un consultor.

Com a gran empresa, es va poder sentir el punt de vista de MANGO, una multinacional amb seu a Catalunya que ha fet de la gestió de la cadena de proveïment un dels factors centrals en la gestió de la seva responsabilitat social.


Com a pime, vam poder disposar de la presència de Dallant, que en el seu moment va ser convidada a participar a través de la cervesera Damm. Aquesta pime manté una gestió intensa de la seva responsabilitat social, malgrat que no és una empresa amb visibilitat pública, però en tant que proveïdora de grans empreses que necessiten seguretat alimentària i que cada cop més valoren la gestió de l'RSE, per ells és un enfocament de gestió en el que creuen i que consideren fonamental.


També es va convidar un dels cinc consultors que van fer possible el programa, de manera que Xavier Agulló va poder donar-nos el punt de vista de les persones que van estar acompanyant les pimes en aquest procés d'aprenentatge i sistematització de la gestió de l'RSE.

També hi van estar presents Josep Maria Canyelles, Albert Huerta i Oriol Tarrats, ara participants en el COGITA però aleshores consultor i coordinadors del tRanSparÈncia, així com Narcís Bosch, gerent del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya, organisme que portà a terme el programa i que ara participa a COGITA.

Posteriorment es va presentar el programa Quadrant. Veerle Geeraerts, directora de projectes de la Federació de Cambres de Comerç Belgues, va explicar el funcionament del programa i la metodologia Plato en què es basa.

Finalment, a la tarda es va fer la comparació entre els dos programes.

Podeu veure en el vídeo següent una presentació del programa Quadrant:QUADRANT DUB

Quadrant - CSR learning networks - Belgian Chambers of Commerce - English dubbed version

Anteriors entrades sobre COGITA:
El projecte COGITA, té la intenció d'identificar i implementar eines per a que les autoritats públiques puguin adoptar en la seva política de suport a les pimes un enfocament que combini la seva responsabilitat social i ambiental. Dins d'aquest concepte integrat, COGITA impulsa 5 debats entorn els següents temes: la sensibilització i la capacitació de les pimes entorn l’RS, l'RS en la contractació pública, els criteris d'RS en el finançament públic, la col·laboració entre empreses locals i les seves cadenes de subministrament, i la comunicació / creació de marca.

El projecte COGITA està cofinançat pel FEDER i compta amb el suport del programa INTERREG IVC. Catalunya participa en el projecte europeu COGITA per mitjà del Consell de Cambres de Comerç. Així, el Consell impulsa el compromís de diferents actors econòmics catalans amb la creació d’un Comitè Directiu Regional. Aquest Comitè marca les directrius per mantenir el projecte en línia amb les prioritats catalanes i permet una major difusió del projecte a Catalunya.

Socis:
· CISE - Centre d'Innovació i Desenvolupament Econòmic - Agència de la Cambra de Comerç de Forlì-Cesena (ITÀLIA)
· Govern de la Baixa Àustria; Departament d'Afers Econòmics, Turisme i Tecnologia (ÀUSTRIA)
· Bretagne Desenvolupament Innovació (FRANÇA)
· Universitat Tecnològica de Xipre (XIPRE)
· Entreprise Flandes (BÈLGICA)
· Ajuntament de Birmingham (REGNE UNIT)
· Universitat d’Economia i Negocis d'Atenes (GRÈCIA)
· Green Network (DINAMARCA)
· Agència de Desenvolupament Local de Gliwice (POLÒNIA)
· Agència de Suport al Desenvolupament Regional de Košice (ESLOVÀQUIA)
· Universitat Tecnològica de Kaunas (LITUÀNIA)
· Ajuntament d’Eindhoven (PAÏSOS BAIXOS)
· Consell General de les Cambres de Comerç de Catalunya (CATALUNYA)