24.4.14

[CONVOCATÒRIA] Ajuts a la recerca sobre qualitat democràtica

democ2014El Departament de Governació i Relacions Institucionals, a través del Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica, impulsa la recerca en matèria de participació ciutadana i qualitat democràtica, per contribuir a la millora del sistema democràtic. El termini de presentació de les sol·licituds acaba el dia 10 de maig i l’import màxim de la convocatòria és de 39.000€.

La convocatòria és fruit d’un conveni entre el Departament i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). L'objecte de la convocatòria és atorgar ajuts a les universitats que formen part del sistema universitari català i les entitats públiques o privades de Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin la recerca com una de les seves activitats principals, per a la realització de projectes de recerca originals i inèdits en matèria de qualitat democràtica que permetin obtenir resultats científics i propostes d'intervenció aplicables en aquest àmbit.

En concret, s’atorgaran ajuts sobre algun dels temes següents: rendició de comptes i qualitat democràtica; participació política i noves tecnologies; noves formes de participació política impulsades des de la ciutadania, i models de gestió col·laborativa entre l’Administració i la societat civil.

L’import màxim destinat a aquesta convocatòria és de trenta-nou mil euros (39.000 €), amb un import per ajut d’entre sis mil cinc-cents euros (6.500 €) i nou mil set-cents cinquanta euros (9.750 €). Podeu consultar tota la informació sobre la convocatòria més avall, i fer-nos arribar les vostres consultes a qualitatdemocratica.governacio@gencat.cat

Més informació