17.4.14

El Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya presenta els primers treballs tècnics

La consellera Neus Munté amb membres del CESSC a la presentació dels els primers treballs tècnics del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya. Foto: Generalitat de Catalunya

La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, va presentar a principis de març els primers treballs tècnics del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya (CESSC).

El primer document duu per títol La confidencialitat en la intervenció social i el segon Recomanacions sobre el desenvolupament dels drets i deures de les persones grans en entorns residencials.

La consellera Neus Munté amb membres del CESSC a la presentació dels els primers treballs tècnics del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya.  Foto: Generalitat de Catalunya

El primer document reflexiona sobre la confidencialitat i el secret professional en l’àmbit de la intervenció social; el segon sobre els drets i deures de les persones grans en entorns residencials.
El Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya, creat l’any 2010, és un òrgan assessor presidit per Begoña Roman, doctora en Filosofia de la UB,  i ha esdevingut un fòrum de referència del debat ètic en el camp dels serveis socials.

Trobareu més informació sobre la presentació d’aquests primers treballs en aquest comunicat del Departament de Benestar i Família.