13.4.14

PROJECTE EUROCAT per posar en marxa un nou sistema monetari i financer a Catalunya

[PROJECTE EUROCAT] Projecte per posar en marxa un nou sistema monetari i financer a Catalunya: una moneda ciutadana complementària que funcioni de forma paral·lela a la moneda convencional.

El projecte de crear una moneda complementària a Catalunya que ens permeti crear l’economia que volem. Coneix més a fons el Projecte, descarregant-lo aquí
  • Una moneda postindustrial. Lliure d’interessos. Digital, equivalent a l’euro. Amb control social del crèdit.
  • Per una economia al servei de les persones. Local, sostenible, participativa, equitativa.
  • Amb un model productiu estable. Sense crisi ni bombolles. Respectuós amb el medi ambient. Integrat a la zona euro.
CONEIX-NE ELS AVANTATGES

Particulars. Col·labora a crear un sistema econòmic sà en el que tu decideixes. Sol·licita a la teva empresa cobrar una part del teu sou en la moneda catalana o adquireix-la amb euros i podràs comprar productes i serveis de les empreses participants.

Empreses. La liquiditat, allà on ha de ser: en l’economia productiva. Sol·licita el teu crèdit sense interessos i la teva participació en el mercat: opta a la renda disponible en la moneda catalana.

Institucions públiques i altres organitzacions. Fomenta un sistema econòmic sostenible i sol·licita crèdit sense interessos.

Catalunya viu avui unes circumstàncies especials. Sumida en una recessió internacional que s'ha acarnissat amb les classes mitjanes i baixes dels països del primer món, disposa, però, d'una oportunitat històrica per donar contingut real a la seva sobirania. El context és favorable, ja que les mesures econòmiques imposades amb criteris polítics restrictius per pal·liar la crisi bancària iniciada el 2007 han tingut resultats dramàtics per al poble català, que hi està reaccionant de manera semblant a com ha reaccionat a les coaccions a la seva sobirania nacional. Aquesta conscienciació social dóna peu a abandonar definitivament les velles solucions estil “pedaç” que s'han estat aplicant a la debacle de l'actual model político-econòmico-financer que, de tota manera, ja no respon a les legítimes aspiracions de la majoria dels ciutadans, i a proposar-ne una de radicalment nova, immensament més eficaç. [...]

L'eurocat seria una unitat de compte creada a partir d'un sistema de crèdit mutu multilateral que els catalans s'atorgarien entre si. Es manté l'equivalència inicial amb l'euro, per facilitar la continuïtat en la gestió microeconòmica com la facturació o la comptabilitat. Aquesta compatibilitat facilitaria l'adaptació de la població, sense perjudicar cap dels avantatges del nou sistema monetari i financer.

BASES TEÒRIQUES DE LA PROPOSTA

En l'últim any s'han publicat alguns treballs que tracten d'establir la vinculació entre els sistemes monetari i financer i el sistema econòmic, amb propostes dirigides a millorar els resultats de les mesures polítiques per a la recuperació del sistema econòmic. Els treballs de Richard Werner i i el de Jaromir Benes i Michael Kumhof recullen algunes dades i propostes prometedores, i mostren com d'equivocada està la percepció general sobre la funció del sistema bancari, ja que, primer de tot, és creador del diner, molt més que intermediari financer.

Werner se centra a evitar i solucionar les crisis bancàries. Per això, analitza la profunda relació del crèdit bancari i l'activitat productiva, en la seva Teoria Quantitativa del Crèdito, i aporta abundant evidència empírica per concloure que les crisis bancàries es poden evitar si el crèdit bancari és usat
principalment en transaccions de l'economia productiva o amb creació de crèdit productiu.

Aquestes conclusions corroboren les tesis de Joseph A. Schumpeter, que contempla va la diferència entre el propòsit dels diners i el del crèdit en la seva Teoria creditícia dels diners, en la qual sostenia que qui usi el crèdit ha de produir béns i serveis amb ell, o sigui, que el que s'ha de finançar és l'economia productiva. Però tant Werner com Schumpeter deixen per resoldre la qüestió de com aconseguir alguna cosa així. [...]

REFERÈNCIES INTERNACIONALS

La proposta es fonamenta en la declaració per a la creació de monedes paral·leles als països en dificultats de la zona euro que l'any passat van signar Thomas Mayer, ex-economista en cap del Deutsche Bank, juntament amb altres experts a proposta de l'associació nacional de pimes alemanyes, així com en l'experiència contrastada de milers de ciutats i desenes de regions i països que en els últims cent anys han posat en marxa amb èxit diferents modalitats de monedes socials complementàries o sistemes de crèdit mutu que han beneficiat les empreses, els treballadors, els consumidors i les administracions públiques, especialment en situacions de crisi econòmica produïda per l'ofegament del crèdit i per l'especulació.  A Suïssa hi ha una moneda comunitària, el WIR, que porta més de 80 anys funcionant amb èxit per a 60.000 empreses, amb un volum equivalent a 3 mil milions d'euros. [...]