11.4.14

El Marketplace ambiental se celebrarà a Girona

  • Us informem del pròxim Marketplace ambiental que es celebrarà a Girona per si és del vostre interès
  • El Marketplace ambiental és un espai de trobada que vol fomentar la col·laboració entre entitats ambientals i empreses


Arran de la experiència del Marketplace ambiental celebrat el novembre del 2012 a Barcelona, s’estan organitzant varis marketplace territorials, amb l’objectiu de potenciar la col·laboració entre entitats i empreses que comparteixen un mateix territori, posant en valor la proximitat dels actors, el sentit de pertinença a la comunitat i la voluntat de transformació de l’entorn més proper.

Amb la finalitat de facilitar la trobada entre empreses i entitats, durant el Marketplace podeu participar en diferents espais:
  • Esmorzar col·loqui - Participació gratuïta prèvia inscripció mitjançant formulari abans del 16 de maig.
  • Espai Àgora - Per poder presentar un projecte en aquest espai, cal que envieu aquesta fitxa degudament complimentada abans del 5 de maig a info@clubemas.cat. Recordeu, abans d’enviar aquesta fitxa, fer la inscripció a la jornada mitjançant el formulari d'inscripció.
  • Meeting point - És un espai habilitat amb taules i cadires per reunir-se amb altres participants; no cal que la reunió estigui programada prèviament. Tot i així, els inscrits poden concertar abans del marketplace una reunió amb altres participants. Els inscrits al marketplace rebreu per correu electrònic les dades de la resta de participants que hagin donat el vist-i-plau a difondre les seves dades de contacte amb la finalitat de poder identificar contactes d’interès. El meeting point també servirà per poder aprofundir aspectes sobre els projectes prèviament presentats a l’Espai Àgora.
  • El Suro - Espai de lliure participació. Tots els inscrits a la jornada tenen lliure accés a aquest espai. Només cal que recordeu de portar les vostres targetes de presentació.
  • El Quiosc - Per participar en aquest espai cal assenyalar la casella corresponent que trobareu al formulari d’inscripció a la jornada.
  • Espai Fira - Aquest espai ofereix l’oportunitat de presentar experiències de col·laboració reixides entre empreses i entitats ambientals, que per petites que siguin, poden ser inspiradores per altres. Per poder presentar una experiència en aquest espai, cal enviar una plantilla amb la informació abans del 5 de maig a info@clubemas.cat.
Dia: dimecres 21 de maig de 2014

Lloc: Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Centre d'Empreses - Grioemprèn, C/Pic de Peguera, 11 - Girona

Per a més informació consulteu la web www.tandem.cat