25.4.14

Jornada prospectiva sobre persones grans

  • Josep Maria Canyelles, expert en responsabilitat social, introduirà el debat
RESIDÈNCIA D' INVESTIGADORS CSIC – GENERALITAT DE CATALUNYA i
FATEC - FEDERACIÓ D' ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE CATALUNYA

CIÈNCIA I ENVELLIMENT --VIII cicle – Curs 2013/14 - VISIONS PROSPECTIVES SOBRE LES PERSONES GRANS: SITUACIONS PERSONALS I ESCENARIS.

Segona Jornada - 7 de maig de 2014
De 16,30 a 19,30 hores
A la seu de la Residència d’ Investigadors CSIC – Generalitat de Catalunya

Carrer Hospital , 64 – Barcelona

PROGRAMA

PERSONES GRANS EN LA NOSTRA SOCIETAT:
A l’actualitat i en augment en els propers deu anys.
CAP ON ANEM? ASPECTES ALEATORIS o DECISIUS?

ALGUNS ASPECTES MOTIVADORS
  • Per a pensar aspectes de immediat futur – “el cap on anem” – ens cal actualitzar la reflexió sobre esperança de vida i les dades demogràfiques.
  • Aspectes que van lligats i que condicionen i seguiran condicionant les condicions de vida de qualsevol societat. De la nostra també.
  • Després de la jubilació, la vida continua : Gent gran, gent activa. I productiva.
  • La jubilació és i ha d’ésser de les obligacions laborals. Però, no de la vida.
  • Cal un nou pacte entre generacions i preveure la incardinació dels ciutadans grans en la seva societat. Que sigui possible la participació.
  • Tot això no s’improvisa. Cal forjar un programa social i polític que ho possibiliti. Ens cal un canvi cultural, un canvi de manera de viure.
Primera part

Introduirà el debat: JOSEP MARIA CANYELLES. Promotor del think tank Responsabilitat Global. Assessora empreses, governs iorganitzacions. És assessor tècnic de la Cambra de Comerç de Barcelona. Col·labora amb l’Associació per a les Nacions Unides. Coordinador de la Comissió Responsabilitat Social de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció – ACCID i col·labora amb diferents universitats. Promou collaboratio, iniciativa per als TSR.

Primer DEBAT: Amb intervenció dels participants a la Jornada

Segona part

PANELL D’EXPERTS : DESPRÉS DE LA JUBILACIÓ, LA VIDA CONTINUA

PREVISIÓ PER A LA PROPERA DÈCADA: QUÈ ELS HI CALDRÀ A LES PERSONES GRANS RURALS o CIUTADANS ?
o Equipaments i serveis.
o Participació social, política i cultural.
o Accessibilitat. Barreres arquitectòniques.
o Demòtica aplicada als habitatges.
o Equipament de la llar. Arquitectura funcional.
o Alimentació.

Amb els experts:
• MARIA SATUR TORRE - Mng. Foundation Innovation - Fundación Vodafone
España
• ANTONI REVERTER -Director de la Fundació Ave Maria
• JORDI TUDELA – Director de l’Àrea Social del Grup Asproseat - Director general
de DINCAT-Discapacitat Intele·lectual Catalunya – President de la Comissió de
Cohesió Social del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.

Segon DEBAT: Amb intervenció dels participants a la Jornada i ponents.
Moderador dels debats : JAUME JANÉ – Comissionat per a Jornades CSIC+FATEC
Cloenda i recull de reflexions fetes : Dr. LLUÍS CALVO I CALVO. Antropòleg. Científico Titular del CSIC. Doctor en Geografía e Historia-U.B. Coordinador Institucional del CSIC a Catalunya. Director científico-cultural de la Residencia de Investigadores CSIC -Generalitat de Catalunya

Accés a PDF programa